Phân biệt when và if

Khi dùng when (đề cập đến tương lai) chúng ta chắn chắn một điều gì đó sẽ xảy ra. Nếu dùng if, chúng ta không chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Hãy so sánh:
I'll see you at Christmas when we’re all at Sally’s place. (We are certain to be at Sally's place.)
(Tớ sẽ gặp cậu vào Giáng sinh khi chúng ta ở nhà Sally.) (Chúng ta chắc chắn ở nhà Sally.)
I'll see you in August if I come to New York. (Perhaps I'll come to New York, perhaps not.)
(Tớ sẽ gặp cậu vào tháng tám nếu tớ đến New York.) (Có thể tớ sẽ đến New York, có thể không.)

Để nói về những tình huống và sự cố lặp đi lặp lại hay có thể đoán trước (với nghĩa 'bất cứ khi nào'), chúng ta có thể dùng cả whenif với nghĩa khác đôi chút.
Ví dụ:
When/If you heat ice, it turns to water.
(Nó bạn làm nóng băng, nó sẽ chảy thành nước.)
When/If I'm in Liverpool, I usually stay with my sister.
(Khi tôi ở Luân Đôn, tôi luôn ở với chị tôi.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×