Cách dùng backwards, forward(s), northward(s), outward(s)...

Backward(s), forward(s), northward(s), outward(s) và các từ tương tự có thể dùng làm tính từ hoặc trạng từ.

1. Tính từ:

Khi chúng được dùng làm tính từ thì chúng không có -s.
Ví dụ:
This country is very backward in some ways.
(Đất nước này rất lạc hậu ở một số cái.)
He was last seen driving in a northward direction.
(Anh ta được nhìn thấy lần cuối khi đang lái xe về hướng bắc.)

2. Trạng từ

Khi các từ này làm trạng từ chúng có thể có hoặc không có -s. Hình thức với -s thông dụng trong Anh-Anh và hình thức không có -s thông dụng trong Anh-Mỹ.
Ví dụ:
Why are you moving backward(s) and forward(s)
(Sao cứ đi đi lại lại thế?)
If we keep going upward(s) we must get to the top.
(Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi lên, chúng ta sẽ tới đỉnh.) 
Let’s start driving homeward(s).
(Hãy bắt đầu lái xe về nhà thôi.)

Trong những cụm từ tượng hình như look forward to (mong chờ), bring forward (nêu ra), put forward (đề ra), chúng ta dùng hình thức không có -s.
Ví dụ:
I look forward to hearing from you. (Tớ rất mong được nghe tin cậu.)
She put forward a very interesting suggestion. (Cô ấy nêu ra một gợi ý rất thú vị.)

3. Các từ khác

Towards afterwards được dùng thông dụng trong Anh-Anh còn towardafterward thì được dùng thông dụng trong Anh Mỹ.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×