Cách dùng wait

Wait có thể có một động từ nguyên thể theo sau.
Ví dụ:
I'll wait to hear from you before I do anything.
(Tớ sẽ chờ tin cậu trước khi làm bất cứ điều gì.)

Wait được dùng trước tân ngữ trực tiếp.
Ví dụ:
Please wait for me here. (Xin hãy chờ tôi ở đây.)
KHÔNG DÙNG: Please wait me here.

Sau wait không dùng mệnh đề that nhưng có thể cấu trúc tân ngữ + động từ nguyên thể.
Ví dụ:
We'll have to wait for the photos to be ready. 
(Chúng ta phải đợi các tấm ảnh xong.)
KHÔNG DÙNG: ...wait that the photos are ready.

Giới từ chỉ thời gian for thường được lược bỏ sau wait.
Ví dụ:
I waited (for) a very long time for her answer.
(Tôi đã đợi rất lâu để nhận được câu trả lời của cô ấy.)

Ngoại động từ await thường khá trang trọng và chỉ được dùng với tân ngữ trừu tượng.
Ví dụ:
We're still awaiting instructions.
(Chúng tôi vẫn đang đợi chỉ thị.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×