Cách dùng whether...or...

Chúng ta có thể dùng whether...or... như một liên từ kép với nghĩa tương tự như It doesn't matter whether...or...
Ví dụ:
The ticket will cost the same, whether we buy it now or wait till later. 
(Cái vé này cũng có giá như vậy thôi dù chúng ta mua nó ngay hay đợi sau.)
Whether we go by bus or train, it’ll take at least six hours.
(Dù chúng ta đi bằng tàu hay xe buýt thì cũng sẽ mất ít nhất 6 giờ đồng hồ.)

Một vài cấu trúc khác có thể dùng với whether...or not.
Whether you like it or not, ...
(Dù thích hay không,...)
Whether or not you like it, ...
(Dù thích hay không,...)
Whether you like it or whether you don’t, ...
(Dù bạn thích nó hay dù bạn không thích, ...)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×