Chính tả y và i

1. Đổi y thành i

Khi chúng ta thêm phần đuôi vào một từ có tận cùng là -y, chúng ta thường đổi -y thành -i.
Ví dụ:
hurry (nhanh, vội) -> hurried (vội vàng)
marry (cưới) -> marriage (hôn nhân)
happy (hạnh phúc) -> happily (một cách hạnh phúc)
easy (dễ dàng) -> easier (dễ dàng hơn)

Thông thường, các danh từ và động từ có tận cùng là -y có số hình thức số nhiều hay ngôi thứ ba số ít là -ies.
Ví dụ:
story (câu chuyện) -> stories (những câu chuyện)
spy (gián điệp) -> spies (những gián điệp)
hurry -> hurries (hối hả)

2. Ngoại lệ

Có hai cách viết cho danh từ flyer/flier (con vật có cánh/người lái máy bay)

Máy sấy khô là dryer 

Các từ được thành lập từ tính từ dry (khô) là drier (khô hơn), driest (khô nhất), dryly/drily (khô), dryness (sự khô).

Các từ được thành lập từ tính từ sly (láu cá): slyer (láu cá hơn), slyest (láu cá nhất), slyly (một cách láu cá), slyness (sự láu cá).

4. Không thay đổi sau nguyên âm

Chúng ta không đổi -y thành -i sau một nguyên âm.
Ví dụ:
buy (mua)- buying
play (chơi) -> played
enjoy (thích) -> enjoyment (sự thích thú)
grey (xám) -> greyish (xam xám)

Ngoại lệ:
say -> said (nói)
pay -> paid (trả)
lay -> laid (đặt)

5. Đổi ie thành y

Chúng ta đổi -ie thành -y- trước -ing.
Ví dụ:
die -> dying (chết)
lie -> lying (nằm)
(nhưng dye -> dyeing (nhuộm))

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×