Chính tả -ise và -ize

Nhiều động từ tiếng Anh có thể viết với -ise hoặc -ize. Trong Anh-Mỹ, thường dùng -ize hơn cho những trường hợp này.
Ví dụ:
realise/realize (Anh-Anh) (nhận thấy)
realize (Anh-Mỹ)
mechanise/mechanize (Anh-Anh)  (cơ khí hoá)
mechanize (Anh-Mỹ)
computerise/computerize (Anh-Anh) (trang bị máy điện toán)
computerize (Anh-Mỹ)
baptise/baptize (Anh-Anh) (rửa tội)
baptize (Anh-Mỹ)

Hầu hết những từ có hai âm tiết và một số từ dài hơn có -ise trong cả Anh-Anh và Anh-Mỹ
Ví dụ:
surprise (KHÔNG DÙNG surprize) (ngạc nhiên)
revise (xem lại)
advise (khuyên)
comprise (bao gồm)
despise (xem thường)
compromise (thoả hiệp)
exercise (bài tập/thể dục)
improvise (ứng khẩu, ứng biến)
supervise (giám sát)

Capsize (lật úp) có -ize trong cả Anh-Anh và Anh-Mỹ.

Chú ý analyse (phân tích) (Anh-Mỹ analyse/analyze)paralyse (làm tê liệt) (Anh-Mỹ paralyze)

Nếu không chắc chắn, hãy nhớ rằng Anh-Anh -ise gần như luôn được chấp nhận. Đối với Anh-Mỹ, hãy tham khảo từ điển.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×