Chính tả: Tận cùng là e

1. -e tận cùng được lược bỏ trước nguyên âm

Khi phần đuôi bắt đầu với một nguyên âm (ví dụ: -ing, -able, -ous) được thêm vào từ có tận cùng là -e, chúng ta thường lược bỏ -e.
Ví dụ:
hope (hi vọng) - hoping (hi vọng)
note (ghi chú) - notable (đáng chú ý)
shade (bóng) - shady (có bóng mát)
make (làm) - making (làm)
fame (danh tiếng) - famous (nổi tiếng)

Một vài từ kết thúc bằng -e có cả 2 hình thức trước -able và -age. Hình thức không có -e rất thông dụng trong hầu hết các trường hợp.
Chú ý:
likeable (thường có e)
mov(e)able (cả hai hình thức đều thông dụng)
mileage (chỉ với e)

Không lược -e trong các từ có tận cùng là -ee, -oe, hay -ye.
Ví dụ:
see (nhìn, thấy) - seeing (nhìn, thấy)
agree (đồng ý) - agreeing (đồng ý)
canoe (xuồng) - canoeist (người lái xuồng)
dye (nhuộm) - dyeing (nhuộm)

2. Không lược bỏ tận cùng -e trước phụ âm

Trước các đuôi bắt đầu bằng một phụ âm, thường không lược bỏ -e.
Ví dụ:
excite (gây hứng thú) - excitement (sự hứng thú)
complete (hoàn thành) - completeness (sự hoàn thành)
definite (xác định) - definitely (một cách xác định)

Ngoại lệ: các từ có tận cùng là -ue.
Ví dụ:
due (đúng) - duly (1 cách đúng đắn)
true (đúng) - truly (đúng)
argue (tranh cãi) - argument (lý lẽ)

Trong các từ có tận cùng bằng -ce hay -ge, chúng ta không được lược bỏ -e trước a hoặc o.
Ví dụ:
replace (thay thế) - replaceable (có thể thay thế)
courage (sự can đảm) - courageous (can đảm) 
(NHƯNG charge - charging, face - facing)

Judg(e)ment acknowledg(e) có thể có hoặc không có -e sau g.
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×