Cách dùng động từ nguyên thể hoàn thành

1. Nghĩa quá khứ hoặc hoàn thành

Động từ nguyên thể hoàn thành (to have gone, to have left...) có thể dùng với nghĩa tương tự như thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn.
Ví dụ:
I'm glad to have left school. (=I'm glad that I have left...)
(Tôi mình vì đã ra trường = Tôi mừng rằng tôi đã ra trường.)
We hope to have finished the job by next Saturday. (=...that we will have finished...)
(Tôi hy vọng sẽ hoàn thành công việc trước thứ bảy tuần sau. = ...rằng chúng tôi đã hoàn thành...)
You seems to have annoyed Anne yesterday. (= It seems that you annoyed Anne yesterday.)
(Cậu có vẻ  như làm Anne khó chịu hôm qua. = Có vẻ như cậu đã làm Anne khó chịu hôm qua.)

2. Động từ nguyên thể hoàn thành nói về một sự việc không có thật trong quá khứ

Sau các động từ như mean, be, would like, động từ nguyên thể hoàn thành có thể dùng để diễn tả một sự kiện không có thật trong quá khứ, trái ngược với thực tế đã xảy ra.
Ví dụ:
I meant to have telephoned, but I forgot. (HOẶC: I meant to telephone...)
(Tôi định gọi điện nhưng quên mất.)
I wish I'd been there - I would like to have seen Harry's face when Nan walked in.
(Ước gì tớ đã ở đó, tớ muốn nhìn thấy gương mặt Harry khi Nan bước vào.)

Với would like, would prefer hoặc một vài động từ khác, động từ nguyên thể hoàn thành kép thi thoảng được sử dụng trong lối nói không trang trọng; động từ hoàn thành được thêm vào không làm ảnh hưởng đến nghĩa của câu.
Ví dụ:
I would have liked to have seen Harry.
(Tớ muốn nhìn thấy gương mặt Harry.)

3. Động từ tình thái

Sau các động từ tình thái như could, might, ought, should, wouldneedn't chúng ta thường sử dụng động từ nguyên thể hoàn thành để để cập đến một sự việc nào đó không có thật.
Ví dụ:
Did you see him fall? He could have killed himself. (He did not kill himself.)
(Anh có thấy anh ta ngã không? Anh ta có thể đã chết rồi.) (Anh ấy vẫn chưa chết.)
You should have written - I was getting worried. (The person did not wirte.)
(Cậu đáng nhẽ ra phải viết lại lời nhắn - tớ đã rất lo.) (Người đó không viết lại lời nhắn.)
She needn't have sent me flowers. (She did send flowers.)
(Cô ấy lẽ ra không cần gửi hoa cho tôi.) (Cô ấy đã gửi hoa cho tôi.)

Động từ tình thái kết hợp với động từ nguyên thể hoàn thành có thể dùng để nói đến một sự việc có thật nhưng không chắc chắn.
Ví dụ:
She could/should/ought to/may/will/must have arrived by now.
(Cô ấy phải đến rồi chứ.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×