Động từ nguyên thể để diễn tả mục đích

1. I sat down to rest (Tôi ngồi xuống để nghỉ.)

- Chúng ta thường dùng động từ nguyên thể để diễn tả mục đích của 1 người, tại sao họ lại làm 1 việc gì đó.
Ví dụ:
I sat down to rest. (Tôi ngồi xuống để nghỉ.)
KHÔNG DÙNG: I sat down for resting/for to rest.
He went abroad to forget. (Anh ấy đi ra nước ngoài để quên mọi chuyện.)
To switch on, press red button. (Để bật lên, nhấn nút đỏ.)

2. in order to; so as to

- Chúng ta cũng dùng in order to... (mang nghĩa trang trọng) hoặc so as to... để chỉ mục đích.
Ví dụ:
He got up early in order to have time to pack.
(Anh ấy dậy sớm để có thời gian để đóng gói đồ.)
I moved to a new flat so as to be near my work.
(Tôi chuyển đến một căn hộ mới để gần với chỗ làm.)
I watched him in order to know more about him.
(Tôi xem anh ấy để hiểu anh ấy hơn.)

In order to/so as to có thể dùng với động từ nguyên thể dạng phủ định.
Ví dụ:
I'm going to leave now, so as not to be late. 
(Tôi sẽ rời đi ngay để không bị muộn.)
KHÔNG DÙNG: I'm going to leave now not to be late. 

Cấu trúc với for có thể được dùng để nói về một mục đích liên quan đến hành động của ai đó.
Ví dụ:
I left the door unlocked for Harriet to get in.
(Tôi để cửa mở để cho Harriet vào.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×