Số ít và số nhiều Cách phát âm những hình thức số nhiều có quy tắc

1. Danh từ tận cùng bằng /s/, /z/ và những âm xuýt

Sau một trong những âm xuýt /s/, /z/, //, /ʒ/, /t∫/ và /dʒ/, hình thức số nhiều tận cùng là -es được phát âm là /ɪz/.
Ví dụ:
buses /bʌsɪz/  (những chiếc xe buýt)
quizzes 
/kwɪzɪz/ (những câu đố)
crashes /kræʃɪz/ (những vụ va chạm)
garages
/ˈɡærɑːʒɪz/ (ga-ra)
watches /wɒtʃɪz/ (những cái đồng hồ đeo tay)
bridges /brɪdʒɪz/ (những cây cầu)

2. Danh từ tận cùng bằng những âm vô thanh

Sau bất cứ âm vô thanh (/p/, /f/, /θ/, /t/ hoặc  /k/), số nhiều tận cùng là -(e)s được phát âm là /s/.
Ví dụ:
cups /kʌps/ (cốc)
beliefs /bɪˈliːfs/ (niềm tin)
cloths /klɒθs/ (vải)
plates /pleɪts/ (đĩa)
books /bʊks/ (sách)

3. Danh từ tận cùng bằng những âm hữu thanh

Sau nguyên âm, và tất cả các phụ âm hữu thanh trừ /z/, /ʒ/, và /dʒ/, số nhiều có tận cùng là (e)s được phát âm là /z/.
Ví dụ:
day /deɪz/ (ngày)
boys /bɔɪz/ (con trai)
trees /triːz/ (cây)
dream /driːmz/ (ước mơ)
ends /endz/ (kết thúc)

4. Hình thức số nhiều với cách phát âm bất quy tắc

Số ít Số nhiều Dịch
bath /bɑːθ/ baths /bɑːðz/ HOẶC /bɑːθz/ bồn tắm
house /haʊs/ houses /haʊzɪz/ nhà
mouth /maʊθ/ mouths /maʊðz/ HOẶC /maʊθz/ miệng
path  /pɑːθ/ paths /pɑːðz/ HOẶC /pɑːθz/ con đường
roof  /ru:f/ roofs /ru:fs/ HOẶC /ru:vz/ mái nhà
truth /truːθ/ truths /truːðz/ HOẶC /truːθz/ sự thật
wreath /riːθ/ wreaths /riːðz/ HOẶC /riːθz/ vòng hoa
youth  /juːθ/ youths /juːðz/ HOẶC /juːθz/ tuổi trẻ

Hình thức ngôi thứ ba số ít (ví dụ catches, wants, runs) và hình thức sở hữu (ví dụ: George's, Mark's, Joe's) theo quy tắc phát âm tương tự như hình thức số nhiều có quy tắc.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×