It làm tân ngữ giả

1. I find it difficult to talk to you

Đôi khi chúng ta có thể dùng it như tân ngữ giả. Cách này được dùng khi tân ngữ của một động từ là cụm động động từ nguyên thể hoặc một mệnh đề hay khi mệnh đề có một tính từ hoặc bổ ngữ danh từ. Chẳng hạn, thay vì nói 'I find to talk to you difficult', chúng ta lại nói 'I find it difficult to talk to you'.

subject + verb + it + complement + infinitive/clause
(chủ ngữ + động từ + it + bổ ngữ + động từ nguyên thể/mệnh đề)
Ví dụ:
We found it tiring to listen to him.
(Chúng tôi thấy thật mệt mỏi khi nghe anh ta.)
My blister made it a problem to walk.
(Chỗ rộp này khiến tôi gặp khó khăn khi đi bộ.)
I thought it strange that she hadn’t written. 
(Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi cô ấy không viết.)
George made it clear what he wanted.
(George nói rõ những gì cậu ấy muốn.)

Chú ý rằng cấu trúc này không hay được dùng khi không có tính từ hoặc bổ ngữ danh từ sau động từ.
Ví dụ:
I cannot bear to see people crying. (Tôi không thể chịu được khi thấy ai đó khóc.)
KHÔNG DÙNG: I cannot bear it to see people crying.
I remember that we were very happy. (Tôi nhớ rằng chúng tôi từng rất hạnh phúc.)
KHÔNG DÙNG: I remember it that...

Nhưng chú ý cấu trúc I like/love/hate it when...
Ví dụ:
I love it when you sing. (Tớ thích khi cậu cất tiếng hát.)

Chú ý thành ngữ I take it that... (= tôi cho rằng...)
Ví dụ:
I take it that you won't be working tomorrow.
(Tôi cho rằng ngày mai anh sẽ không làm việc.)

2.  I found it strange being ...

Cấu trúc này có thể dùng với tân ngữ dạng -ing.
Ví dụ:
I found it strange being in her house.
(Tôi thấy lạ lẫm khi ở trong nhà cô ấy.)

3. I would appreciate it if ...

It được dùng như tân ngữ giả cho một mệnh đề if sau would appreciate.
Ví dụ:
I would appreciate it if you would keep me informed. 
(Tôi rất cảm kích nếu anh liên tục báo cho tôi tin mới nhất.)
KHÔNG DÙNG: I woud appreciate if you would...

4. Owe và leave

Chú ý cấu trúc owe it to somebody to... và leave it to somebody to...
Ví dụ:
We owe it to society to make our country a better place.
(Chúng ta có trách nhiệm với xã hội để làm cho nước ta trở thành một nơi tốt hơn.)
I'll leave it to you to decide. 
(Tôi sẽ để đó cho anh quyết định.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×