Giới từ: giới thiệu

1. Ý nghĩa và cách dùng

Thật khó để sử dụng các giới từ một cách chính xác trong một ngoại ngữ. Hầu hết các giới từ trong tiếng Anh có một số chức năng khác nhau (ví dụ từ điển thông dụng liệt kê 18 cách dùng của at), và những chức năng này tương ứng với một vài giới từ khác nhau trong một ngôn ngữ khác. Trong khi đó, những giới từ khác nhau có thể có các cách dùng tương tự (in the morning, on Monday morning, at night). Nhiều danh từ, động từ và tính từ thường được dùng với các giới từ cụ thể: chúng ta nói the reason for, arrive at, angry with somebody, on a bus. Thường chúng ta không thể đoán được những giới từ đúng và chúng ta cần phải học thuộc toàn bộ. Một số nhóm từ tiếng Anh không có giới từ nhưng lại có giới từ trong ngôn ngữ khác; một vài nhóm từ khác thì ngược lại. 

2. Thứ tự từ

Trong tiếng Anh, giới từ có thể đứng cuối mệnh đề trong một cấu trúc nhất định, đặc biệt trong văn phong thân mật, không trang trọng.
Ví dụ:
What are you thinking about? (Cậu đang nghĩ gì thế?)    
She's not very easy to talk to. (Cô ấy không dễ để bắt chuyện.)
You're just the person I was looking for. (Anh chính là người mà tôi đang tìm.)     
I hate being shouted at. (Tôi ghét bị mắng.)

3. Dạng -ing

Khi chúng ta dùng động từ sau giới từ, ta dùng dạng -ing chứ không phải nguyên thể.
Ví dụ:
She saved money by giving up cigarettes.
(Cô ấy tiết kiệm tiền bằng việc bỏ thuốc.)

Khi to là một giới từ, nó có thể có dạng -ing theo sau.
Ví dụ:
I look forward to seeing you soon.
(Tớ rất mong được gặp cậu.)

4. Giới từ đứng sau liên từ

Giới từ đôi khi được lược bỏ trước liên từ và đôi khi không.
Ví dụ:
I'm not certain (of) what I'm supposed to do.
(Tôi không chắc những gì tôi sẽ phải làm.)
The question (of) whether they should turn back was never discussed.
(Câu hỏi liệu họ có nên quay lại không bao giờ được bàn bạc.)

5. Giới từ và tiểu từ trạng từ

Các từ như on, off, down có chức năng như giới từ và tiểu từ trạng từ. 
Ví dụ:
She ran up the stairs. (giới từ)
(Cô ấy chạy lên bậc thang.)
She rang me up. (tiểu từ trạng từ)
(Cô ấy gọi tôi.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×