Giới thiệu về động từ nguyên thể (Infinitives)

1. Các dạng

Động từ nguyên thể (infinitives) là các dạng như (to) write, (to) stand. Khác với thì của động từ (ví dụ: writes, stood), động từ nguyên thể không cho biết thời gian thực tế của hành động hay sự việc mà chỉ cho biết 1 cách chung chung, hơi giống dạng -ving.
Động từ nguyên thể nhìn chung thường dùng với to. Ngoài dạng nguyên thể đơn như (to) write, còn có dạng nguyên thể tiếp diễn (ví dụ: (to) be writing), dạng nguyên thể hoàn thành (ví dụ (to) have writen) và dạng nguyên thể bị động (ví dụ: (to) be written). 

2. Cách dùng

Động từ nguyên thể có nhiều chức năng khác nhau. Chẳng hạn như một động từ nguyên thể có thể được dùng sau do hoặc một trợ động từ tình thái như một thành phần của cụm động từ.
Ví dụ:
Do you think she's ready?
(Cậu có nghĩ cô ấy sẵn sàng chưa?)
We must get some more light bulbs. 
(Chúng ta phải có thêm bóng đèn nữa.)

Một động từ nguyên thể có thể đứng một mình hoặc với các từ khác.
+ dùng như một chủ ngữ hoặc bổ ngữ cho mệnh đề:
Ví dụ:
To watch him eating gets really gets on my nerves. 
(Nhìn anh ta ăn thật sự làm tôi phát cáu.)
The main thing is to relax.
(Điều chủ yếu là thư giãn.)
It's nice to talk to you.
(Thật vui khi được nói chuyện với cậu.)
+ dùng như một tân ngữ hoặc bổ ngữ của động từ, tính từ hoặc danh từ.
Ví dụ:
I don't want to talk. I'm anxious to contact your brother.
(Tôi không muốn nói chuyện. Tôi nóng lòng muốn liên lạc với anh cậu.)
You have the right to remain silent.
(Cô có quyền giữ im lặng.)
+ để diễn tả mục đích của ai đó.
Ví dụ:
He came to London to look for work.
(Anh ta đến Luân Đôn để tìm việc làm.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×