Một số cách dùng của câu gián tiếp với động từ nguyên thể

- Lời nói liên quan đến các hành động như hứa, đồng ý, ra lệnh, đề nghị, yêu cầu, khuyên bảo và gợi ý thường được tường thuật bằng động từ nguyên thể.
Ví dụ:
He promised to write. (Anh ta hứa sẽ viết.)
She agreed to wait for me. (Cô ấy đồng ý đợi tôi.)
Ann has offered to baby-sit tonight. (Ann đề nghị trông trẻ tối nay.)

- Cấu trúc object + infinitive (tân ngữ + động từ nguyên thể) thường được sử dụng với các động từ ask, advise, tell và order (nhưng không dùng với promise và offer).
Ví dụ:
I told Andrew to be careful.
(Tôi bảo Andrew hãy cẩn thận.)
The landlady has asked us to be quite after nine o'clock.
(Bà chủ nhà yêu cầu chúng tôi giữ yên lặng sau 9 giờ.)
I advise you to think again before you decide.
(Tôi khuyên anh nên nghĩ lại một lần nữa trước khi quyết định.)

- Cấu trúc question word + infinitive được dùng phổ biến. Nó tương đương với câu hỏi trực tiếp với should.
Ví dụ:
He asked her how to make a white sauce. (~How should I make a white sauce?)
(Anh ấy hỏi cô ấy cách làm sốt trắng.(~ Làm thế nào để làm sốt trắng thế?)
Don't tell me what to do.
(Đừng bảo tôi phải làm gì.)
I didn't know whether to laugh or cry.
(Tôi không biết nên cười hay nên khóc đây.)

- Sau suggestsay không dùng những cấu trúc nguyên thể. Tuy nhiên, sau những động từ này và cả các động từ khác, những lời chỉ dẫn có thể được tường thuật lại với mệnh đề that (that-clause), thường đi cùng với các động từ tình thái (modal verbs).
Ví dụ:
I suggested that he should try the main car park.
(Tôi gợi ý anh ta nên đỗ xe ở bãi đỗ xe chính.)
KHÔNG DÙNG: I suggested him to try...
The policeman said that I mustn't park there.
(Cảnh sát nói rằng tôi không được phép đỗ ở đó.)
KHÔNG DÙNG: The policeman said that me not to park there.
I told Andrew that he ought to be careful.
(Tôi nói với Andrew that anh ấy phải cẩn thận.)

- Thể giả định (subjunctives)V-ing có thể được dùng sau một số động từ chẳng hạn như suggest.
Ví dụ:
I suggested that he try the main car park.
(Tôi gợi ý rằng anh ta hãy thử đỗ xe ở bãi đỗ xe chính.)
I suggested trying the main car park.
(Tôi gợi ý anh ta đỗ xe ở bãi đỗ xe chính.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×