Đảo ngữ tất cả động từ đứng trước chủ ngữ (Inversion: whole verb before subject)

1. Sau nhóm trạng từ chỉ nơi chốn

Khi một nhóm trạng từ chỉ nơi chốn hay phương hướng đứng đầu mệnh đề, ta thường đặt nội động từ trước chủ ngữ của nó, đặc biệt khi đang giới thiệu một chủ ngữ mới không xác định. Cấu trúc này phổ biến trong văn chương và văn miêu tả.
Ví dụ:
Under a tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
(Nằm dưới gốc cây là một trong những người đàn ông to lớn nhất mà tôi từng thấy.)
Directly in front of them stood a great castle.
(Ngay trước mặt họ là một tòa lâu đài to lớn.)
Along the road came a strange procession.
(Dọc con đường một đoàn người lại đang đi tới.)

Cấu trúc này thường được dùng với văn nói với here, there và các trạng từ ngắn và tiểu từ trạng từ khác.
Ví dụ:
Here come Freddy! (Freddy tới đây kìa!)
KHÔNG DÙNG: Here Freddy comes.
There goes your brother. (Anh trai cậu đến rồi.)
I stopped the car, and up walked a policeman.
(Tôi dừng xe lại và một anh cảnh sát đi đến.)

Nếu chủ ngữ là một đại từ thì nó đứng trước động từ.
Ví dụ:
Here she comes. (Cô ấy đến rồi.)
KHÔNG DÙNG: Here comes she.
Off we go. (Chúng tôi rời đi.)

2. Tường thuật

Trong văn phong kể chuyện, chủ ngữ thường đứng sau các động từ tường thuật như said, asked, suggested,...khi chúng theo sau những lời nói trực tiếp.
Ví dụ:
What do you mean? asked Henry.
(Ý cậu là gì? Henry hỏi)
KHÔNG DÙNG: ...Henry asked.
I love you, whispered Jan.
(Em yêu anh, Jan thì thầm.)

Nếu chủ ngữ là một đại từ thì nó đứng trước danh từ.
Ví dụ:
What do you mean? he asked.
(Ý cậu là gì? anh ấy hỏi)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×