Cấu trúc câu: Nhấn mạnh ở đầu câu fronting

1. Câu khẳng định

Câu khẳng định thường bắt đầu với một chủ ngữ là chủ thể của hành động.
Ví dụ:
I just can't stand people like that. (Tôi không thể chịu đựng những người như thế.)

Để nhấn mạnh một ý gì đó, chúng ta sẽ bắt đầu câu với một cụm từ hoặc mệnh đề khác thay vì chủ ngữ đó. Việc này có thể chuyển thông tin chính mới xuống cuối câu - vị trí tự nhiên nhất của nó.
Ví dụ:
This question we have already discussed at some length.
(Câu hỏi này chúng tôi đã bàn bạc khá kĩ.)
All the other information which you need I am putting in the post today. (trích từ một lá thư kinh doanh)
(Tất cả những thông tin mà ngài cần hôm nay tôi sẽ để trong đây.)
Any video in our catalogue we can supply, if available. (bảng thông báo trong cửa hàng âm nhạc.)
(Bất cứ video nào trong cuốn danh mục, chúng tôi đều có thể cung cấp nếu có sẵn.)

Hiện tượng nhấn mạnh này đặc biệt thông dụng trong giao tiếp.
Ví dụ:
People like that I just can’t stand.
(Những người như thế tôi không thể chịu được.)
(A) fat lot of good that does me. (= ‘That doesn’t do me much good’, nhưng nhấn mạnh vào me.)
(Không giúp ích gì được cho tôi cả.)

Mệnh đề có từ để hỏi thường đứng đầu câu.
Ví dụ:
What I'm going to do next I just don’t know.
(Tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo.)
How she got the gun through customs we never found out.
(Chúng tôi không tài nào biết được cách mà cô ta qua mắt được hải quan khẩu súng đó.)

2. Các từ đứng đầu câu

Các từ đứng đầu câu trong câu ngắn là các từ được nhấn mạnh. Điều này chủ yếu xảy ra trong giao tiếp.
Strange people they are!
(Họ là những người kì cục!)
Very good lesson we had yesterday. 
(Hôm qua chúng tôi có một bài học rất hay.)
Last for ever these shoes will.
(Những đôi giày này sẽ bền mãi.)

Trong một số cấu trúc cảm thán, danh từ được đặt trước "that" nhưng điều này không thông dụng trong tiếng Anh hiện đại.
Ví dụ:
Fool that I was. (Tôi là đồ ngốc.)

3. Lược từ

Trong văn phong rất thân mật, mạo từ, đại từ và trợ động từ thường được lược bỏ để đặt một từ quan trọng hơn đứng ở đầu mệnh đề. Đây được gọi là lược từ.
Ví dụ:
Postman been? (Người đưa thư đến chưa?)
Seen John? (Thấy John chứ?)

Đôi khi lược từ được dùng trước động từ và/hoặc bổ ngữ trong khi chủ ngữ được đặt ở cuối.
Ví dụ:
Likes his beer, Stephen does. (Stephen thích bia của anh ấy.)
Funny, your brother. (Anh trai cậu hài hước thật.)
Nice day, isn't it? (Ngày đẹp, phải không?)

4. Trạng từ...

Nhiều trạng từ và cụm trạng từ có thể đứng đầu mệnh đề. Điều này thường xuất hiện khi chúng ta dùng trạng từ cho những bài tường thuật hoặc miêu tả.
Ví dụ:
Once upon a time there were three little pigs. One day... Then... Soon after that... After dark,...
(Ngày xửa ngày xưa có ba chú lợn con. Một ngày...Rồi...Sau đó...Sau khi trời tối...)
Inside the front door there is... Opposite the living room is ... On the right you can see... At the top of the stairs...
(Bên trong cửa trước, có...Đối diện phòng khách là...Ở bên phải, bạn có thể thấy...Trên bậc thang cao nhất...)

Tiểu từ trạng từ thường được đứng trước khi hướng dẫn trẻ nhỏ.
Ví dụ:
Off we go! (Chúng ta đi ra thôi!)
Down you come. (Các em xuống đi.)

Nên dùng cấu trúc đảo ngữ sau một số trạng từ và cụm trạng từ đứng đầu mang tính nhấn mạnh.
Ví dụ:
Under no circumstances can we accept cheques. 
(Chúng tôi không nhận séc trong bất cứ trường hợp nào.)
KHÔNG DÙNG: Under no circumstances we can...

5. Nhấn mạnh ở đầu câu với as hoặc though

Các tính từ và trạng từ nhấn mạnh ở đầu câu có thể thấy trong cấu trúc với as hoặc though.
Ví dụ:
Young as I was, I realised what was happening.
(Dù còn trẻ nhưng tôi đã nhận ra được chuyện gì đang diễn ra.)
Tired though she was, she went on working.
(Dù mệt nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm việc.)
Fast though she drove, she could not catch them.
(Dù lái xe nhanh nhưng cô ấy vẫn không thể theo kịp họ.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×