Cách dùng câu trả lời ngắn

Các câu trả lời thường không hoàn chỉnh về mặt văn phạm vì chúng không cần lặp lại những từ vừa mới được nói. Các câu trả lời ngắn thông dụng thường được thành lập bởi chủ ngữ + trợ động từ, cùng với các từ cần thiết khác.
Ví dụ:
Can he swim?~ Yes, he can. 
(Anh ấy có thể bơi không?. ~ Anh ấy có thể.)
(Tự nhiên hơn Yes, he can swim.) 
Has it stopped raining? ~ No, it hasn’t. 
(Trời đã tạnh mưa chưa? ~ Vẫn chưa.)
Don't forget to write. ~ I won’t. 
(Đừng quên viết nhé. ~ Tớ sẽ không quên.)

Chúng ta dùng do nếu không có trợ động từ nào khác.
Ví dụ:
She likes cakes. ~ She really does. 
(Cô ấy thích bánh kem. ~ Cô rất thích.)
That surprised you. ~ It certainly did.
(Điều đó làm anh ngạc nhiên. ~ Đúng vậy.)

Động từ thường behave có thể dùng trong câu trả lời ngắn.
Ví dụ:
Is she happy?~ I think she is. 
(Cô ấy có hạnh phúc không? ~ Tôi nghĩ là có.)
Have you a light? ~ Yes, I have.
(Có đèn không? ~ Tôi có.)

Câu trả lời ngắn có thể có câu hỏi đuôi theo sau.
Ví dụ:
Nice day. ~ Yes, it is,  isn't it?
(Ngày đẹp. ~ Đúng vậy nhỉ?)

Chú ý rằng trong câu trả lời ngắn chúng ta dùng dạng khẳng định đầy đủ nhấn mạnh.
Ví dụ:
Yes, I am. (Vâng, tôi có.)
KHÔNG DÙNG: Yes, I'm.
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×