Cách dùng từ để hỏi whose

1. Với danh từ hoặc đứng một mình

Chúng ta có thể dùng từ để hỏi whose với danh từ như một từ hạn định giống my, you...
Ví dụ:
Whose car is that outside? (Xe ai ngoài kia thế?)
Whose garden do you think looks the nicest?
(Cậu nghĩ vườn nhà ai đẹp nhất?)

Whose có thể đứng một mình giống mine, yours...
Ví dụ:
Whose is that car outside?
(Chiếc xe ngoài kia là của ai thế?)
Whose is this? ~ Mine.
(Cái này của ai? ~ Của tôi.)

2. Giới từ

Giới từ thường đứng trước whose (trang trọng hơn) hoặc ở cuối mệnh đề (ít trang trọng).
Ví dụ:
For whose benefit were all these changes made? 
(Tất cả những thay đổi này là vì lợi ích của ai?)
Whose side are you on?
(Anh ở phe ai?)

Trong câu hỏi ngắn không có động từ, giới từ chỉ có thể đứng trước whose.
Ví dụ:
I'm going to buy a car. ~ With whose money?
(Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi. ~ Bằng tiền của ai?)
KHÔNG DÙNG: Whose money with?

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×