Phân biệt whose và who's

Whose là sở hữu từ có nghĩa 'của ai/của cái nào', được dùng trong câu hỏi và mệnh đề quan hệ. Who's là hình thức rút gọn của Who is hoặc who has.
Hãy so sánh:
- Whose is that coat? 
(Áo khoác đó của ai vậy?)
KHÔNG DÙNG: Who's is that coat?
It was a decision whose importance was not realised at the time.
(Đó là một quyết định mà tầm quan trọng của nó vẫn chưa nhìn ra được lúc này.)
KHÔNG DÙNG: ...who's importance...
- Do you know anybody who’s going to France in the next few days?
(Cậu có biết bất cứ ai sẽ đến Pháp trong vài ngày tới không?)
KHÔNG DÙNG: ...anybody whose going...
I've got a cousin who's never been to London.
(Tôi có người em họ chưa từng đến Luân Đôn.)
KHÔNG DÙNG: ...whose never been...

Cũng có sự lẫn lộn tương tự giữa itsit's.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×