Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (Clauses of purpose)

1. Định nghĩa:
Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích là mệnh đề phụ được dùng để chỉ mục đích của hành động ở mệnh đề chính. 
Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích thường được bắt đầu bằng "in order to", "so as to" hoặc "so that", "in order that".
Ví dụ:
I buy a TV in order that I can watch my favorite football matches. 
(Tôi mua 1 chiếc ti vi để tôi có thể xem các trận bóng đá mà tôi yêu thích.)
She walks to work every day in order to lost weight. (Cô ấy đi bộ đi làm mỗi ngày để giảm cân.)
2. Phân biệt các cụm từ bắt đầu của mệnh đề chỉ mục đích.
2.1. Cụm từ "in order to" và "so as to"
Cấu trúc "in order to" và "so as to" có nghĩa là “để, để mà”, được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.
Cấu trúc:
S + V + in order/so as + (not) + to + V … .
Ví dụ:
He borrowed money so as to buy a computer. (Anh ta mượn tiền để mua 1 chiếc máy tính.)
She wore headphones in order not to disturb anyone. (Cô ấy đeo tai nghe để không làm ảnh hưởng ai.)

***Lưu ý:
Ta có cấu trúc "in order to" - Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác
 
S + V + in order + for O + (not) + to + V ….
Ví dụ:
He closed the window in order for me not to get cold. (Anh ấy đóng cửa sổ để tôi không bị cảm lạnh.)

2.2. Cụm từ "so that" và "in order that"
Cấu trúc "so that" và "in order that" cũng có nghĩa là “để, để mà” và theo sau là 1 mệnh đề (S + V)
Cấu trúc:
S + V + so that/ in order that S + can/could/will/would (not) + V.
Ví dụ:
I’ll go by car so that I can take more luggage. (Tôi sẽ đi bằng ô tô để tôi có thể mang nhiều hành lý hơn.)
Let's go to the cinema early in order that we can get good seats. (Hãy đến rạp chiếu phim sớm để chúng ta được ngồi ở vị trí đẹp.)

***Lưu ý:

  • Trong lối nói thân mật chúng ta có thể bỏ that sau so, nhưng không được bỏ that sau in order.

Ví dụ:
I buy some snack so we can have something to eat on the way to the beach.
(Tôi mua 1 ít bim bim để chúng ta có thể có gì đó ăn trên đường tới bãi biển.)

  • Will/ can được dùng để diễn đạt mục đích ở hiện tại (present purpose) và would/ could được dùng để diễn đạt mục đích ở quá khứ (past purpose).

Ví dụ:
He decided to stay at home in order that that he could watch the football match on TV.
(Anh ấy quyết định ở nhà để có thể xem trận bóng đá trên ti vi.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×