Mệnh đề quan hệ 2 (Relative clause 2)

Trong bài học về mệnh đề quan hệ này, chúng ta tìm hiểu về hai loại mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh. Đó là mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses)

- Mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề quan hệ đưa ra thông tin cần thiết để xác định hoặc phân loại cho danh từ, cụm danh từ mà nó bổ nghĩa. Trong văn viết, mệnh đề quan hệ xác định không nằm sau dấu phẩy.
Ví dụ:
The girl who is wearing red hat is my classmate.
(Cô gái đang đội mũ màu đỏ là bạn học cùng lớp với tôi.)

- Trong mệnh đề quan hệ xác định, các đại từ quan hệ làm tân ngữ "who, whom, which, that" và các trạng từ quan hệ "where, when, why" đều có thể được lược bỏ.
Ví dụ:
The woman whom I met last night is very beautiful.
= The woman I met last night is very beautiful.
(Người phụ nữ mà tôi gặp tối qua rất xinh đẹp.)
Do you remember the place where you put the key?
= Do you remember the place you put the key?
(Bạn còn nhớ chỗ mà bạn để chiếc chìa khoá không?)

2. Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ không xác định là loại mệnh đề quan hệ cung cấp thêm thông tin bổ sung cho danh từ, đại từ hoặc mệnh đề mà nó thay thế. Khi lược bỏ mệnh đề quan hệ đi, câu vẫn có nghĩa hoàn chỉnh. Trong văn viết, mệnh đề quan hệ không xác định luôn được đặt giữa hoặc sau dấu phẩy.
Ví dụ:
My grandfather, who is 70 years old, was a doctor.(Ông tôi, người mà đã 70 tuổi, từng là bác sĩ.)
My grandfather was a doctor. (Ông tôi từng là bác sĩ.)

Chú ý
- Trong mệnh đề quan hệ không xác định, đại từ quan hệ "which" có thể được dùng thay thế cho cả mệnh đề phía trước nó.
Ví dụ:
We got the first prize, which was really lucky.
(Chúng tôi đạt giải nhất, điều này thật may mắn.)

3. So sánh mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định
3.1 Mệnh đề quan hệ xác định:

- Cung cấp thông tin thiết yếu cho nghĩa của câu
- Không thể bị lược bỏ
- Không được đặt sau dấu phẩy
- Đại từ quan hệ "that" được sử dụng
- Thường theo sau danh từ chung

3.2 Mệnh đề quan hệ không xác định:
- Cung cấp thêm thông tin cho câu
- Có thể bị lược bỏ
- Được đặt sau dấu phẩy
- Đại từ quan hệ "that" không được sử dụng
- Thường theo sau danh từ riêng hay cụm từ chỉ sự sở hữu

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×