Câu bị động 1 Passive sentences 1

1. Định nghĩa về thể bị động (Definition of passive voice)
Thể bị động là thể mà trong đó chủ từ không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác.

2. Cách dùng của thể bị động (Usage of passive voice)

2.1. Chúng ta sử dụng cấu trúc bị động để miêu tả cái gì xảy ra với người hoặc vật.
Ví dụ:
French is spoken here. (Tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng ở đây.)
Where is Ho Chi Minh museum located? (Bảo tàng Hồ Chí Minh được đặt ở đâu?)

2.2. Chúng ta sử dụng dạng bị động khi người hoặc vật gây ra hành động đó là không xác định hoặc không quan trọng.
Ví dụ:
This bag is made in Vietnam. (Chiếc túi này được sản xuất tại Việt Nam.)
How many letters was sent? (Có bao nhiêu lá thư đã được gửi đi?)

2.3. Chúng ta sử dụng dạng bị động để nhấn mạnh những gì xảy ra quan trọng hơn người gây ra hành động đó. 
Ví dụ:
Has the car been bought? (Chiếc ô tô vừa mới được bán rồi phải không?)
Where were these photographs taken? (Những bức ảnh này được chụp ở đâu?)

2.4. Chúng ta sử dụng dạng bị động để cho câu phong phú và để tránh câu dài hoặc tránh lặp lại.
Ví dụ:
Khi không dùng dạng bị động:
Mr. Smith had a car. The car was three years old. Mr. Smith hadn’t used it very much.
(Ông Smith có 1 chiếc xe ô tô. Cái xe này đã mua được 3 năm rồi. Ông Minh ít dùng nó.)
Khi sử dụng bị động và kết hợp linh hoạt câu sẽ được rút gọn hay hơn.
The car of Mr. Smith was three years old but hadn’t been used very much.
(Cái xe của ông Smith đã mua được 3 năm nhưng ít được sử dụng.)

3. Cấu trúc chung của 1 câu bị động (Passive form)

                            S + be + PII + (by O).
 Trong đó:

  • S – đối tượng của hành động
  • Be - trợ động từ be được biến đổi phù hợp theo thì
  • PII - động từ chính ở dạng quá khứ phân từ
  • by + O - cụm “by + O (tân ngữ)” với O là chủ thể thực hiện hành động

Ví dụ:
The air will be polluted by the smoke from factories. (Không khí sẽ bị ô nhiễm bởi khói thải từ các nhà máy.)
Bikes are being used to go to school by students. (Những chiếc xe đạp đang được sử dụng để tới trường bởi học sinh.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×