Tổng quan về must

1. Về ngữ pháp

Must là một động từ khuyết thiếu.
a. Không thêm -s khi đi với ngôi thứ 3 số ít.
Ví dụ:
He must start coming on time. 
(Anh ta phải bắt đầu đến đúng giờ thôi.)
KHÔNG DÙNG: He musts...

b. Không dùng do trong câu hỏi và phủ định.
Ví dụ:
Must you go? (Anh phải đi sao?)
KHÔNG DÙNG: Do you must go?
You mustn't worry. (Chị không phải lo.)
KHÔNG DÙNG: You don't must worry.

c. Sau must, chúng ta dùng động từ nguyên thể không to.
Ví dụ:
I must write to my mother. (Tôi phải viết thư cho mẹ tôi.)
KHÔNG DÙNG: I must to write...

d. Must không có hình thức nguyên thể hay phân từ (to must, musted) và không có thể quá khứ. Khi cần, chúng ta dùng những nhóm từ khác thay thế, ví dụ have to.
Ví dụ:
It's annoying to have to get up early on Sundays.
(Thật khó chịu khi phải dậy sớm vào ngày Chủ nhật.)
KHÔNG DÙNG: ...to must get up...
She's always had to work hard.
(Cô ấy luôn phải làm việc chăm chỉ.)
KHÔNG DÙNG: She's always musted...
We had to cut short our holiday because my mother was ill.
(Chúng tôi phải rút ngắn kỳ nghỉ vì mẹ tôi bị ốm.)
KHÔNG DÙNG: We musted...

e. Có thể dùng cấu trúc must have + past participle để nói về quá khứ.
Ví dụ:
I can't find my keys. I must have left them at home.
(Tôi không tìm thấy chìa khóa. Tôi hẳn là đã để chúng ở nhà rồi.)

Must có thể dùng với thì quá khứ trong câu gián tiếp.
Ví dụ:
Everyone told me I must stop worrying.
(Mọi người nói tôi phải ngừng lo lắng.)

f. Hình thức phủ định rút gọn của must mustn't . Must có hai cách phát âm: cách phát âm mạnh /mʌst/ và cách phát âm yếu /m(ə)st/. Cách phát âm yếu được dùng trong hầu hết các trường hợp.

2. Về ý nghĩa

Must chủ yếu được dùng để diễn đạt sự chắc chắn và để nói về sự cần thiết hay bổn phận (ít dùng hơn trong Anh-Mỹ) .
Ví dụ:
You must be Anna's sister - you look just like her.
(Em chắn hẳn là em gái Anna rồi, em giống hệt cô ấy.)
You really must get your hair cut.
(Cậu cần phải đi cắt tóc đi.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×