Sở hữu từ: noun + 's

1. Cách viết:

singular noun (danh từ số ít) + 's: my father's car (ô tô của bố tôi).
plural noun (danh từ số nhiều) + ': my parents' house (nhà của bố mẹ tôi).
irregular plural + 's: the children's room (phòng của lũ trẻ), men's clothes (quần áo nam), women's rights (quyền của phụ nữ).

Đôi khi, chúng ta chỉ cần thêm dấu (') cho danh từ số ít có tận cùng là -s; đặc biệt trong tên ngoại quốc và cổ điển.
Ví dụ:
Socrates' ideas. (Ý tưởng của Socrates)
Dickens' novels. (Tiểu thuyết của Dickens)

Nhưng 's thông dụng hơn.
Ví dụ:
Mr Lewis's dog. (Chó của ông Lewis.)

Chúng ta có thể thêm 's hoặc dấu (') cho toàn cụm.
Ví dụ:
the man next door’s wife. (Vợ của người đàn ông nhà bên.)
Henry the Eighth’s six wives. (Sáu người vợ của Henry VIII.)
the Smiths’ new house. (Nhà mới của gia đình Smiths.)

Chú sự khác biệt.
Ví dụ:
Joe and Ann's children. (=> những đứa trẻ là con chung của Joe và Ann)
Joe's and Ann's children. (=> những đứa trẻ là con riêng của Joe và của Ann)

2. Phát âm

Tận cùng là 's được phát âm giống như dạng tận cùng số nhiều.
Ví dụ:
doctor's /'dɒktəz/
dog's /dɒgz/
presidents /'prezidənts/ 
Dấu (') trong từ giống như parents' không thay đổi cách phát âm. Nhưng với những tên cổ điển số ít (Hy Lạp cổ và La Mã cổ) có tận cùng là -s', chúng ta thường phát âm thêm 's ngay cả khi không có sự có mặt của nó .
Ví dụ:
Socrates' /ʃɒkrətiːzɪz/

3. Hình thức sở hữu 's và những từ hạn định khác

Khi dùng với sở hữu cách, danh từ thường không có mạo từ hay các từ hạn định, từ chỉ sở hữu khác đi kèm. Mạo từ xác định thường được lược bỏ khi dùng sở hữu cách.
Ví dụ:
the car that is John's (= John's car)
(Xe của John.)
KHÔNG DÙNG: the John's car HAY John's the car.

Tuy nhiên danh từ chỉ chủ sở hữu có thể có mạo từ riêng của nó.
Ví dụ:
the car that is the boss's (the boss's car.)
(Xe của ông chủ.)

Khi chúng ta muốn dùng một danh từ với a/an hoặc this/that... với sở hữu cách, chúng ta hay dùng cấu trúc of mine.
Ví dụ:
She's a cousin of John's. (Cô ấy là em họ của John.)
KHÔNG DÙNG: ...a John's cousin.
I saw that stupid boyfriend of Angie's yesterday.
(Tớ đã gặp cậu bạn trai ngốc nghếch của Angie vào ngày hôm qua.)
KHÔNG DÙNG: ...that Angie's stupid boyfriend...

4. Sở hữu cách không có danh từ

Chúng ta có thể dùng sở hữu cách mà không cần có danh từ theo sau khi ý nghĩa đã rõ ràng.
Ví dụ:
Whose is that? ~ Peter's.
(Của ai kia? ~ Của Peter.)

Chúng ta thường nói về cửa tiệm, công ty, nhà thờ và nhà theo cách này. Dấu (') thường được lược bỏ trong tên của cửa hàng và công ty.
Ví dụ:
I bought it at Smiths. (Tôi mua ở cửa hàng Smiths.)
She got married at St.Joseph's. (Cô ấy làm đám cưới ở nhà thờ Thánh Josheph.)
We had a nice time at John and Susan's last night.
(Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở nhà John và Susan tối qua.)

Trong tiếng Anh hiện đại, nhóm từ như the doctor, the dentist, the hairdresser, the butcher thường được dùng mà không cần có 's.
Ví dụ:
Alice is at the hairdresser('s).
(Alice ở tiệm cắt tóc.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×