Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Hình thức:

had been + -ing
Ví dụ:
I had been working. (Tôi đã đang làm việc.)
Where had she been staying? (Cô ấy đã ở đâu?)
They hadn't been listening. (Họ không lắng nghe gì hết.)

2. Cách dùng:

Chúng ta dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh tính liên tục của hành động hoặc sự việc kéo dài tới 1 thời điểm trong quá khứ.
Ví dụ:
At that time we had been living in the caravan for about six months.
(Tại thời điểm đó chúng tôi đã sống trong xe mooc được khoảng sáu tháng.)
When I found Mary, I could see that she had been crying.
(Khi tôi tìm thấy Mary, tôi có thể thấy rằng cô ấy đã khóc.)
I went to the doctor because I had been sleeping badly.
(Tôi đến gặp bác sĩ vì tôi ngủ không được ngon giấc.)

3. How long

Chúng ta dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn chứ không dùng quá khứ tiếp diễn để nói điều gì đã đã diễn ra được bao lâu tính đến một thời điểm trong quá khứ.
Ví dụ:
We'd been walking since sunrise, and we were hungry. (Chúng tôi đã đi bộ từ lúc mặt trời mọc và chúng tôi rất đói.)
KHÔNG DÙNG: We were walking since sunrise,...
When she arrived, she had been travelling for twenty hours.
(Khi cô ấy tới, cô ấy đã di chuyển liên tục 20 giờ liền.)
KHÔNG DÙNG: ...she was travelling...

4. Sự khác nhau giữa dạng đơn và tiếp diễn

Dạng tiếp diễn chủ ý yếu được dùng để nói về hành động mang tính chất tạm thời. Khi chúng ta nói về hành động lâu dài hơn, chúng ta thường dùng dạng đơn.
Hãy so sánh:
My legs were stiff because I had been standing still for a long time.
(Chân tôi run vì tôi đã đứng im một lúc lâu.)
The tree that blew down had stood there for 300 years.
(Cái cây bị quật ngã đã ở đó được 300 năm.)

Dạng tiếp diễn thường nhấn mạnh sự tiếp tục của một hành động; chúng ta dùng thì đơn để nhấn mạnh ý hoàn thành.
Hãy so sánh:
I had been reading sciene fiction and my mind was full of strange images.
(Tôi  đọc về khoa học viễn tưởng và tâm trí tôi đầy ắp những hình ảnh kỳ quặc.)
I had read all my magazines, and was beginning to get bored.
(Tôi đã đọc hết các cuốn tạp chí và bắt đầu cảm thấy chán.)

Một số động từ không hay được dùng ở dạng tiếp diễn ngay cả khi ý nghĩa của nó phù hợp hơn với dạng tiếp diễn.
Ví dụ:
I hadn't known her for very long time when we got married. 
(Tôi không hề biết cô ấy một thời gian dài trước khi chúng tôi kết hôn.)
KHÔNG DÙNG: I hadn't been knowing her...
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×