Phân biệt soon, early và quickly

1. Soon

Soon có nghĩa 'một khoảng thời gian ngắn sau hiện tại'.
Ví dụ:
Get well soon.
(Sớm bình phục nhé.)
KHÔNG DÙNG: Get well early.
The work was hard at the beginning, but she soon got used to it.
(Công việc lúc đầu khó khăn nhưng cô ấy sớm quen với nó.)

2. Early

Trạng từ early có nghĩa 'gần lúc bắt đầu thời điểm chúng ta đang nghĩ đến'. Nó thường không có nghĩa 'một khoảng thời gian ngắn sau hiện tại'.
Ví dụ:
Early that week, Luke was called to the police station. 
(Đầu tuần đó, Luke bị triệu tập đến đồn cảnh sát.)
We usually take our holidays early in the year.
(Chúng tôi luôn đi nghỉ sớm trong năm.)
KHÔNG DÙNG: ...soon in the year.
I usually get up early and go to bed early.
(Tôi luôn dậy sớm và đi ngủ sớm.)
KHÔNG DÙNG: I usually get up soon...

Đôi khi early có có nghĩa 'trước thời điểm được mong đợi'.
Ví dụ:
The plane arrived twenty minute early.
(Máy bay đến sớm 20 phút.)

Early cũng được dùng như một tính từ.
Ví dụ:
I caught an early train. (Tôi bắt chuyến tàu sớm.)
You're very early. (Anh đến rất sớm.)

Trong văn phong trang trọng, tính từ early đôi khi có cùng nghĩa với soon.
Ví dụ:
I should be grateful for an early reply. 
(Tôi biết ơn vì lời hồi đáp sớm.)
Best wishes for an early recovery.
(Chúc anh sớm bình phục.)

Đồng hồ chạy nhanh (fast) hoặc chậm (slow) chứ không phải chạy sớm (early) hoặc muộn (late).
Ví dụ:
My watch is five minutes fast. (Đồng hồ đeo tay của tôi chạy nhanh năm phút.)

3. Quickly

Quickly chỉ tốc độ của một sự việc nào đó đã được thực hiện.
Hãy so sánh:
- Come and see us quickly. (= Hurry - make the arrangements fast.) 
(Hãy mau đến gặp chúng tôi.)
Come and see us soon. (= Come and see us before long.)
(Đến gặp chúng tôi sớm.)
- He did the repair quickly but not very well.
(Anh ta sửa nhanh nhưng không tốt lắm.)
I hope you can do the repair soon - I need the car.
(Hy vọng anh có thể sửa sớm - tôi cần xe.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×