Cách dùng somebody, someone, anybody, anyone...

1. -body và -one

Không có sự khác biệt đặc biệt nào giữa somebody someone, anybodyanyone, everybodyeveryone hay nobodyno one. Hình thức -one rất thông dụng trong văn viết; hình thức -body được dùng thường xuyên hơn trong văn nói trong Anh-Anh.

2. some- và any-

Sự khác biệt giữa somebodyanybody; somethinganything; somewhereanywhere... giống như sự khác biệt giữa someany.
Hãy so sánh:
- There’s somebody at the door. (Có ai đó ở cửa.)
Did anybody telephone?(Có ai gọi điện không?)
- Can I get you something to drink? (Tôi có thể có uống gì đó không?)
If you need something/anything, just shout. (Nếu anh cần bất cứ điều gì, chỉ cần lên tiếng.)
- Let’s go somewhere nice for dinner. (Hãy đi đâu đó ăn tối đi.)
I don’t want to go anywhere too expensive. (Tôi không muốn đến chỗ nào quá đắt.)

3. Số ít

Khi những từ này làm chủ ngữ, chúng thường dùng với động từ số ít.
Ví dụ:
Everybody likes her. (Mọi người đều thích cô ấy.)
KHÔNG DÙNG: Everybody like her.
Is everything ready? (Mọi thứ sẵn sàng chưa?)
KHÔNG DÙNG: Are everything ready?

Somebody thường chỉ duy nhất một người. 
Hãy so sánh:
There’s somebody outside who wants to talk to you.
(Có ai đó ở bên ngoài muốn nói chuyện với cậu.)
There are some people outside who want to talk to you.
(Có một vài người ở bên ngoài muốn nói chuyện với cậu.)

4. Cách dùng they

They, them their thường được dùng với nghĩa số ít khi thay thế/ám chỉ đến somebody...
Ví dụ:
If anybody wants a ticket for the concert, they can get it from my office. 
(Nếu bất kỳ ai muốn có một tấm vé cho buổi hòa nhạc, họ có thể lấy ở văn phòng tôi.)
There’s somebody at the door. ~ Tell them I’m busy.
(Có ai đó ngoài cửa. ~ Bảo họ tôi bận.)
Someone left their umbrella on the bus.
(Ai đó để quên ô trên xe buýt.)
Nobody phoned, did they?
(Không có ai gọi, phải không?)

5. Bổ ngữ

Somebody... có thể có cụm tính từ và trạng từ theo sau.
Ví dụ:
I hope he marries somebody nice.
(Tôi hy vọng anh ấy lấy được người tử tế.)
She’s going to meet someone in the Ministry. 
(Cô ấy sẽ gặp ai đó ở Bộ.)
Let’s go somewhere quiet this weekend.
(Hãy đi đến nơi nào đó yên tĩnh cuối tuần này.)

Chúng có thể có else theo sau.
Ví dụ:
Mary - are you in love with somebody else?
(Mary - em đang yêu ai khác phải không?)
I don’t like this place - let’s go somewhere else.
(Tôi không thích chỗ này - hãy đi đến chỗ khác.)

Chú ý cách dùng không trang trọng của much sau any- no-.
Ví dụ:
We didn’t do anything much yesterday. 
(Chúng tôi không làm gì nhiều vào ngày hôm qua.)
There’s nothing much on TV tonight.
(Không có gì mấy trên TV tối nay.)

6. Someplace

Someplace rất thông dụng trong tiếng Anh-Mỹ thân mật, không trang trọng.
Ví dụ:
Let's go someplace quiet. (Hãy đi đến nơi nào yên tĩnh.)

7. anyone và any more; everyone và every one

Anyone có nghĩa giống như anybody; any one có nghĩa 'bất cứ người/vật đơn lẻ'.
Hãy so sánh:
Does anyone know where Celia lives?
(Có ai biết Celia sống ở đâu không?)
You can borrow any one book at a time.
(Mỗi lần bạn có thể mượn bất cứ quyển sách nào.)

Có một sự khác nhau tương tự giữa everyone every one.
Hãy so sánh:
Everyone had a good time at the party. (Tất cả mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ ở bữa tiệc.)
There aren't any cakes left - they’ve eaten every one. (Không còn cái bánh nào cả - chúng đã bị ăn hết.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×