Phân biệt opportunity và possibility

Chúng ta thường nói ai đó có cơ hội làm gì (somebody has the opportunity to do/of doing something).
Ví dụ:
I have the opportunity to go to Denmark next year.
(Năm sau tôi có cơ hội đi Đan Mạch.)

Possibility không được dùng với cấu trúc này. Thông thường chúng ta sẽ nói there is a possibility of something happening (có khả năng cho một việc gì đó xảy ra).
Ví dụ:
There's a possibility of my going to Denmark next year. (= I may go...)
(Có khả năng tôi sẽ đi Đan Mạch năm sau.)
KHÔNG DÙNG: I have the possibility to go to Denmark...

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×