Cách dùng ought

1. Các dạng thức

Ought là một động từ khuyết thiếu. Khi đi với ngôi thứ ba số ít ought không thêm -s.
Ví dụ:
She ought to understand. (Cô ấy cần phải hiểu.)
KHÔNG DÙNG: She oughts...

Câu hỏi và phủ định không có do.
Ví dụ:
Ought we to go now? (Chúng ta phải đi bây giờ sao?)
KHÔNG DÙNG: Do we ought...?
It oughtn't to rain today. (Hôm nay trời không nên mưa.)

Sau ought, chúng ta dùng động từ nguyên thể có to. (Điều này khiến cho ought trở nên khác biệt so với các động từ khuyết thiếu khác.)
Ví dụ:
You ought to see a dentist. (Anh nên đi gặp nha sĩ.)

Không dùng to trong câu hỏi đuôi.
Ví dụ:
We ought to wake Helen, oughtn't we? (Chúng tôi phải đánh thức Helen dậy, đúng không?)
KHÔNG DÙNG: ...oughtn't we to?

Trong Anh-Mỹ, thể nghi vấn và thể phủ định rút gọn của ought to rất hiếm thấy, thay vào đó người ta dùng should.
Ví dụ:
He ought to be here soon, shouldn't he?
(Anh ta nên có mặt ở đây sớm, phải không?)

Trong một số phương ngữ Tiếng Anh, câu hỏi và phủ định có did (ví dụ: She didn't ought to do that - Cô ấy không nên làm thế.), nhưng cấu trúc này không được dùng trong tiếng Anh chuẩn.

2. Bổn phận

Chúng ta có thể dùng ought to để khuyên ai (bao gồm cả chúng ta) làm gì đó; để nói cho mọi người rằng họ có nhiệm vụ phải làm; hoặc hỏi về trách nhiệm của chúng ta. Ý nghĩa rất giống với should, nhưng nó không mạnh như must. Ought không thông dụng như should.
Ví dụ:
What time ought I to arrive? (Tôi nên đến lúc mấy giờ?)
I really ought to phone Mother. (Tôi thực sự nên gọi cho mẹ.)
People ought not to drive like that. (Mọi người không nên lái xe như vậy.)

3. Sự suy diễn

Chúng ta cũng có thể dùng ought to (như should) để nói rằng chúng ta đoán hoặc kết luận một điều gì đó có thể xảy ra (bởi vì nó hợp lý hay là chuyện bình thường).
Ví dụ:
Henry ought to be here soon - he left home at six.
(Henry có lẽ sắp có mặt rồi - anh ấy rời nhà lúc 6h mà.)
We're spending the winter in Miami. ~ That ought to be nice.
(Chúng tôi dành cả mùa đông ở Miami. ~ Chắc phải tuyệt lắm đây.)
The weather ought to improve after the weekend.
(Thời tiết có thể sẽ khá hơn sau cuối tuần.)

4. Câu hỏi

Hình thức câu hỏi thông thường của ought khá trang trọng. Trong văn phong thân mật, người ta thường tránh dùng nó bằng việc sử dụng cấu trúc với think...ought hoặc dùng should.
Ví dụ:
Do you think we ought to go now? (Anh có nghĩ chúng ta nên đi bây giờ không?)
Ít trang trọng bằng Ought we to...?
Should we go now? (Chúng ta có nên đi bây giờ không?)

5. Ought to have...

Ought không có hình thức quá khứ nhưng chúng ta có thể dùng ought to have + past participle để nói về những việc đã không xảy ra trong quá khứ.
Ví dụ:
I ought to have phoned Ed this morning, but I forgot.
(Tôi phải gọi cho Ed sáng nay nhưng tôi quên mất.)
KHÔNG DÙNG: I ought to phone Ed this morning, but I forgot.

Cấu trúc này có thể dùng để đoán hoặc kết luận về những điều không chắc đã xảy ra.
Ví dụ:
Bill ought to have got back home yesterday. Has anybody seen him?
(Bill đáng lẽ phải về từ hôm qua rồi chứ. Có ai gặp anh ấy chưa?)

Cấu trúc này cũng có thể dùng để nói về những việc đáng lẽ phải xảy ra ngay lúc nói hoặc một thời điểm tương lai nào đó.
Ví dụ:
Ten o'clock. She ought to have arrived at her office by now.
(10 giờ. Đáng lẽ cô ấy phải đến văn phòng rồi.)
We ought to have finished painting the house be the end of next week.
(Chúng ta phải hoàn thiện việc sơn ngôi nhà này trước cuối tuần sau.)

6. Thứ tự từ

Những trạng từ đứng giữa như always, never, really có thể đứng trước hoặc đứng sau ought trong một cụm động từ. Vị trí đứng trước ought thì ít trang trọng hơn.
Ví dụ:
You always ought to carry some spare money. (Cậu nên lúc nào cũng phải mang theo một chút tiền thừa.)
You ought always to carry some spare money.

Trong mệnh đề phủ định, not đứng trước to.
Ví dụ:
You ought not to go/ You oughtn't to go. (Anh không nên đi.)
KHÔNG DÙNG: You ought to not go.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×