Cách dùng one of...

Sau one of chúng ta thường dùng dạng số nhiều.
Ví dụ:
One of our cats (Một trong những con mèo của chúng ta)
KHÔNG DÙNG: One of our cat.

Đôi khi, one of được dùng với danh từ số ít chỉ một nhóm.
Ví dụ:
Why don't you ask one of the crew? (Sao anh không hỏi một trong những thuỷ thủ đoàn?)

Động từ theo sau thường là số ít.
Ví dụ:
One of our cats has disappeared. (Một trong những con mèo của chúng ta đã biến mất.)
KHÔNG DÙNG: One of our cats have disappeared.

Sau one of, cụm danh từ phải có từ hạn định (ví dụ như the, my, those).
Ví dụ:
One of the/my/those horses. (Một trong những con ngựa/con ngựa của tôi/con ngựa kia.)
NHƯNG KHÔNG DÙNG: one of horses

Không được bỏ of.
Ví dụ:
One of my friends. (Một trong những người bạn của tôi.)
KHÔNG DÙNG: one my friend HAY one my friends.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×