Cách dạng động từ tiếng Anh cổ

Tiếng Anh của vài trăm năm trước khác nhiều so với tiếng Anh hiện đại về ngữ pháp, từ vựng, cách phát âm và chính tả đều thay đổi đáng kể kể từ thời của Shakespeare. Một trong số những sự thay đổi lớn đó là cách mà động từ được dùng. Tiếng Anh cổ có động từ ngôi thứ hai số ít riêng biệt kết thúc bằng -st cùng với một đại từ ngôi thứ hai số ít tương đương thou (dạng tân ngữ là thee, sở hữu từ là thy, thine). Có cả động từ ngôi thứ ba số ít kết thúc bằng -thye có thể được dùng như một đại từ ngôi thứ hai số nhiều.
Ví dụ:
Tell me what thou knowest.
(Hãy nói cho tôi những gì bạn biết.)
How can I help thee?
(Tôi có thể giúp gì cho bạn?)
Where thy master goeth, there geost thou also.
(Chủ nhân của ngươi đi đâu thì ngươi cũng phải đi đó.)
Oh come, all ye faithful.
(Hỡi các môn đồ trung tín.)

Các dạng cổ của be bao gồm ngôi thứ hai số ít artwert.
Ví dụ:
I fear thou art sick.
(Tôi e là bạn ốm rồi.)
Wert thou at work today?
(Hôm nay bạn có ở chỗ làm không?)

Các câu hỏi và phủ định ban đầu không có do; sau này các dạng có và không có do (gồm cả hình thức xác định có do) đều trở nên thông dụng.
Ví dụ:
Came you by sea or by land? 
(Anh đến bằng đường biển hay đường bộ?)
Be not afraid. 
(Đừng sợ hãi.)
They know not what they do.
(Họ không biết họ làm gì.)
Then he did take my hand and kiss it.
(Sau đó anh ấy cầm tay tôi và hôn lên nó.)

Thì hiện tại đơn thường được dùng trong những trường hợp tiếng Anh hiện đại có hình thức tiếp diễn.
Ví dụ:
We go not out today, for it raineth.
(Chúng tôi sẽ không đi chơi hôm nay vì trời mưa.)

Lối cầu khẩn được sử dụng rộng rãi hơn trong tiếng Anh hiện đại.
Ví dụ:
If she be here, then tell her I wait her pleasure.
(Nếu cô ấy có ở đây, vậy nói với cô ấy tôi đợi sự chấp thuận của cô ấy.)

Trong tiếng Anh cổ, đảo ngữ được dùng thông dụng hơn, nguyên mẫu và quá khứ phân từ cũng hay được đứng sau trong 1 mệnh đề hơn là trong tiếng Anh hiện đại.
Ví dụ:
Now are we lost indeed.
(Giờ thì đúng là chúng ta lạc rồi.)
And she me caught in her arms long and small.
and therwithal so sweetly did me kiss
and softly said 'Dear heart, how like you this?' (Wyatt)
(Và cô ấy ôm tôi bằng cánh tay thon dài
rồi ngay sau đó hôn tôi say đắm
và dịu dàng nói "Anh yêu, anh có thích thế này không?")

Một số hình thức vẫn được dùng trong văn chương thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 (đặc biệt trong thơ ca) trong một thời gian dài trước khi chúng bị loại bỏ. Các nhà văn hiện đại khi viết tiểu thuyết lịch sử, phim hoặc kịch thường cho các nhân vật dùng một hình thức cổ để tạo 'hương vị' thời kỳ đó cho ngôn ngữ. Và những hình thức vẫn còn tồn tại trong những ngữ cảnh nhất định có tính truyền thống - ví dụ ngôn ngữ trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, luật lệ. Một số phương ngữ cũng vẫn còn duy trì những hình thức này - đại từ ngôi thứ hai số ít (tha, thee...) vẫn được dùng bởi nhiều người ở Yorkshire.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×