Phân biệt neither, nor và not...either

1. Neither và nor

Chúng ta có thể dùng neithernor như các trạng từ với nghĩa 'cũng không'. Neithernor đứng đầu một mệnh đề và sau nó có sự đảo ngữ: trợ động từ + chủ ngữ.
Ví dụ:
I can't swim. ~ Neither/nor can I.
(Tớ không biết bơi. ~ Tớ cũng thế.)
KHÔNG DÙNG: I also can't.
Ruth didn't turn up, and neither/nor did Kate. 
(Ruth không xuất hiện và Kate cũng thế. 
KHÔNG DÙNG: ...and Kate didn't too.

Trong Anh-Mỹ, nor thường không dùng sau and.

2. Not either

Chúng ta cũng có thể dùng not...either với nghĩa tương tự và thứ tự từ thông thường.
Ví dụ:
I can't swim. ~ I can't either.
(Tớ không biết bơi. ~ Tớ cũng thế.)

Trong giao tiếp rất trang trọng, me neither (và me either, đặc biệt trọng Anh-Mỹ) được dùng thay I...n't either.
Ví dụ:
I can't swim. ~ Me neither.
(Tớ không biết bơi. ~ Tớ cũng thể.)

3. Một phủ định

Chỉ cần một từ phủ định (nor hoặc either) là đủ để đưa ra ý phủ định.
Ví dụ:
Neither did Kate. HAY: Kate didn't either.
(KHÔNG DÙNG: Neither didn't Kate. HAY: Kate didn't neither.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×