Cách dùng no, none và not a/any

1. No: nhấn mạnh

No có thể dùng thay cho not a hoặc not any khi chúng ta muốn nhấn mạnh một ý phủ định.
Ví dụ:
Would you believe it? There's no wardrobe in the bedroom!
(Cậu tin được không? Không có một cái tủ quần áo nào trong phòng ngủ cả!)
Nhấn mạnh hơn: ...There isn't a wardrobe...
Sorry I can't stop. I've got no time.
(Xin lỗi tôi không thể dừng được. Tôi không có thời gian.)
There were no letters for you this morning, I'm afraid.
(Tôi e là không có lá thư nào gửi cho anh sáng nay.)

Sau no, danh từ đếm được thường là số nhiều trừ khi ngữ cảnh cần có một danh từ số ít.
Hãy so sánh:
He's got no children. (Anh ấy không có con.)
Tự nhiên hơn He's got no child.
He's got no wife. (Anh ấy không có vợ.)
Tự nhiên hơn He got no wives.

2. None of

Trước một từ hạn định (như the, my, this) hay đại từ, chúng ta dùng none of.
Ví dụ:
She's done none of the work. (Cô ấy không làm phần nào của công việc.)
KHÔNG DÙNG: ...no of the work.
We understood none of his arguments. (Chúng tôi không hiểu bất cứ lý lẽ nào của anh ta.)
I've been to none of those places. (Tôi chưa đến nơi nào trong những nơi này.)
None of us speaks French. (Không ai trong chúng tôi nói tiếng Pháp.)

Khi chúng ta dùng none of với danh từ số nhiều hoặc đại từ, động từ có thể là số ít (mang tính chất trang trọng hơn chút) hoặc số nhiều (mang tính chất thân mật hơn).
Ví dụ:
None of my friends is interested. (trang trọng hơn)
(Không người bạn nào của tôi có hứng thú cả.)
None of my friends are interested. (thân mật hơn)
(Không người bạn nào của tôi có hứng thú cả.)

Chúng ta có thể dùng none một mình nếu câu đã rõ nghĩa.
Ví dụ:
How many of the books have you read? ~ None.
(Bạn đã đọc bao nhiêu quyển trong số những quyển sách này rồi? ~ Không quyển nào.)

3. Not a/any

Chúng ta hay dùng not a/any trong tân ngữ và bổ ngữ khi nghĩa không mang tính nhấn mạnh.
Hãy so sánh:
He's no fool. (= He's not a fool at all - nhấn mạnh nghĩa phủ định)
(Anh ấy đâu có ngốc.)
A whale is not a fish. (Cá voi không phải một loài cá.)
KHÔNG DÙNG: A whale is no a fish.  (nghĩa không cần nhấn mạnh)

4. Chủ ngữ

Not any thường không được dùng với chủ ngữ. Thay vào đó ta dùng no none of.
Ví dụ:
No brand of cigarette is completely harmless. 
(Không nhãn hiệu thuốc lá nào là hoàn toàn vô hại.)
KHÔNG DÙNG: Not any brand...
No tourists ever came to our village. (Không có du khách nào từng đến làng ta.)
KHÔNG DÙNG: Not any tourists...
None of my friends lives near me.
(Không có người bạn nào ở gần chỗ tôi cả.)
KHÔNG DÙNG: Not any of my friends...

5. Không dùng để nói về hai người/vật

Chúng ta dùng neither chứ không dùng no hay none để nói về hai người hoặc hai vật.
Ví dụ:
Neither of my parents could be there. (Không ai trong bố mẹ tôi có thể ở đó.)
KHÔNG DÙNG: None of my parents...

6. Nobody

Nobody, nothing, no one nowhere được dùng theo cách tương tự như no.
Ví dụ:
I saw nobody. (Nhấn mạnh hơn I didn't see anybody.)
(Tôi không thấy ai cả.)
Nobody spoke. (Không ai lên tiếng.)
KHÔNG DÙNG: Not anyboday spoke.
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×