Cách dùng neither...nor

Neither...nor được dùng để kết nối hai nghĩa phủ định (trái nghĩa với both...and). Cách dùng này khá trang trọng.
Ví dụ:
I neither smoke nor drink. (Tôi không hút thuốc hay uống rượu.)
Ít trang trọng hơn: I don't smoke or drink.

Hơn hai ý có thể được kết nối với nhau bằng neither...nor.
Ví dụ:
He neither smiled, spoke, nor looked at me. 
(Anh ấy không cười, nói hay nhìn tôi.)

Neither không bắt đầu một mệnh đề hoàn chỉnh trong cấu trúc này.
Ví dụ:
He neither smiled...nor...
KHÔNG DÙNG: Neither he smiled...

Khi các chủ ngữ số ít được kết nối bằng neither...nor, động từ thường là số ít, nhưng động từ cũng có thể là số nhiều trong văn phong thân mật, không trang trọng.
Ví dụ:
Neither James nor Virginia was at home. (bình thường)
(Cả James và Virgina đều không có nhà.)
Neither James nor Virginia were at home. (ít trang trọng hơn)
(Cả James và Virgina đều không có nhà.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×