Phân biệt less và fewer

1. Sự khác nhau

Less là dạng so sánh hơn của little (đặc biệt được dùng trước danh từ không đếm được).

Fewer là dạng so sánh hơn của few (được dùng trước danh từ số nhiều).
Ví dụ:
I earn less money than a postman.
(Tôi kiếm được ít tiền hơn cả một người đưa thư.)
I've got fewer problems than I used to have.
(Tôi có ít vấn đề hơn trước kia.)

Less được dùng thông dụng trước danh từ số nhiều cũng như là danh từ không đếm được đặc biệt trong văn phong không trang trọng. Một vài người cho rằng dùng vậy là sai.
Ví dụ:
I've got less problems than I used to have.
(Tôi có ít vấn đề hơn trước kia.)

2. Less/fewer có và không có of

Less of fewer of được dùng trước từ hạn định như the, my hay this và đại từ.
Ví dụ:
I'd like to spend less of my time answering letters.
(Tôi muốn dành ít thời gian của mình hơn để trả lời thư.)
At the college union, there are fewer of us each year. 
(Ở buổi họp lớp đại học, mỗi năm lại có ít người đến hơn.)

Trước danh từ không có từ hạn định, không dùng of.
Ví dụ:
If you want to lose weight, eat less food.
(Nếu bạn muốn giảm cân, ăn ít đồ ăn thôi.)
KHÔNG DÙNG: ...less of food.
Fewer people make their own bread these days.
(Ngày nay ít người tự làm bánh mỳ hơn.)
KHÔNG DÙNG: Fewer of people...

3. Less và fewer không có danh từ

Danh từ có thể được lược bỏ sau lessfewer nếu nghĩa đã rõ ràng.
Ví dụ:
Some people go to church, but less/fewer than 20 years ago.
(Một số người đi nhà thờ nhưng ít hơn 20 năm trước.)

Less có thể được dùng như trạng từ (trái nghĩa của trạng từ more).
Ví dụ:
I worry less than I used to.
(Tôi lo nghĩ ít hơn trước.)

4. Lesser

Lesser được dùng trong một vài nhóm từ (trong văn phong trang trọng hơn) với nghĩa 'nhỏ hơn', 'không nhiều lắm'.
Ví dụ:
The lesser of two evils
(Cái đỡ tệ hơn trong hai cái)
A lesser-known writer
(Một nhà văn ít được biết đến hơn)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×