Phân biệt least và fewest

1. The least được dùng như từ hạn định: dạng so sánh nhất của little

The least được dùng như một từ hạn định đứng trước danh từ không đếm được; nó là dạng so sánh nhất của little (=not much), và trái nghĩa với the most.
Ví dụ:
I think I probably do the least work in the office.
(Tôi nghĩ tôi là người làm ít việc nhất trong văn phòng.)

The least có thể được dùng mà không cần có danh từ nếu ý nghĩa đã rõ ràng.
Ví dụ:
Jan earns the most money in our family; Peter earns the least.
(Jan kiếm được nhiều tiền nhất trong gia đình chúng ta; Peter kiếm được ít nhất.)

Chúng ta dùng the least of trước danh từ trừu tượng số nhiều với nghĩa 'the smallest of'.
Ví dụ:
What will your mother think? ~ That's the least of my worries.
(Mẹ cậu sẽ nghĩ gì đây? ~ Đó không phải điều tớ lo nhất.)

2. any...at all

Với các danh từ trừu tượng số ít, the least có nghĩa là 'một chút, một ít'.
Ví dụ:
Do you think there's the least chance of Smith winning the election?
(Anh nghĩ có một chút cơ hội nào cho Smith đắc cử không?)
What's the time? ~ I haven't got the least idea.
(Mấy giờ rồi? ~ Tôi không biết.)

3. The fewest được dùng như từ hạn định: dạng so sánh nhất của few

The fewest được dùng trước danh từ số nhiều với tư cách là dạng so sánh nhất của few.
Ví dụ:
The translation with the fewest mistakes isn't always the best.
(Bản dịch mắc ít lỗi nhất không phải lúc nào cũng là bản dịch tốt nhất.)

Least thường được dùng thay vì fewest trước danh từ số nhiều. (...the least mistakes), đặc biệt trong văn phong không trang trọng. Một vài người cho rằng dùng thế này là sai.

4. (The) least với tính từ: trái nghĩa với (the) most hay (the)...est

(The) least được dùng trước tính từ theo cách giống như (the) most hay (the) ...est nhưng mang nghĩa trái ngược.
Ví dụ:
The least expensive holidays are often the most interesting.
(Kỳ nghỉ ít đắt tiền nhất thường là kỳ nghỉ thú vị nhất.)
I'm least happy when I have to work at weekends.
(Tôi không vui mấy khi phải làm việc vào cuối tuần.)

5. Least được dùng như trạng từ

Least có thể được dùng như trạng từ (trái nghĩa với most).
Ví dụ:
She always arrives when you least expect it.
(Cô ấy luôn đến khi cậu không mong đợi nhất.)
I don't much like housework, and I like cooking least of all.
(Tôi không thích làm việc nhà và tôi không thích nấu nướng nhất.)

6. At least

At least nghĩa là 'ít nhất'.
Ví dụ:
How old do you think he is? ~ At least thirty.
(Cậu nghĩ anh ta bao tuổi? ~ Ít nhất 30.)
He's been in love at least eight times this year.
(Anh ấy đã yêu ít nhất 8 lần trong năm nay rồi.)

Chúng ta có thể dùng at least như một dấu hiệu ngôn từ để cho biết một điều gì đó đúng hay chắc chắn, ngay cả khi những điều khác không được thỏa mãn.
Ví dụ:
We lost everything in the fire. But at least nobody was hurt.
(Chúng tôi mất tất cả mọi thứ trong đám cháy. Nhưng ít nhất không ai bị thương cả.)

7. Not in the least

Chúng ta có thể dùng not in the least trong văn phong trang trọng với nghĩa 'không một chút nào', đặc biệt khi nói về cảm xúc hay hành động của cá nhân.
Ví dụ:
I was not in the least upset by her bad temper.
(Tôi không buồn chút nào về tính khí nóng nảy của cô ta.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×