Cách dùng life Danh từ đếm được hay không đếm được

Khi muốn nói về một cách sống đặc biệt nào đó, life thường dùng ở dạng không đếm được.

Ví dụ:
Life is complicated. (Cuộc sống thì phức tạp.)
Ann enjoys life. (Ann yêu cuộc sống.)
I think I would enjoy city life.
(Tôi nghĩ mình sẽ thích cuộc sống thành thị.)
KHÔNG DÙNG: ...a city life.

Khi muốn nói về toàn bộ cuộc sống của một người nào đó, chúng ta dùng life ở dạng đếm được.
Ví dụ:
My grandfather had a hard life. 
(Bà ngoại tôi từng có một cuộc sống vất vả.)
KHÔNG DÙNG: ...had hard life.
My mother's parents lived an interesting life.
(Cha mẹ của mẹ tôi sống một cuộc sống thú vị.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×