Hình thức bị động: Động từ có hai tân ngữ

Nhiều động từ có thể có hai tân ngữ theo sau là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp như give, send, show, lend, pay, promise, refuse, tell, offer. Những động từ này thường đề cập đến một người (tân ngữ gián tiếp) và một vật (tân ngữ trực tiếp). Chúng ta có thể sử dụng cả 2 cấu trúc dưới đây.
A. verb + indirect object + direct object (động từ + tân ngữ gián tiếp + tân ngữ trực tiếp)
Ví dụ:
She gave her sister the car. (Cô ấy đưa em gái mình chiếc xe.)
I had already shown the policewoman Sam's photo. (Tôi đã đưa cho nữ cảnh sát đó ảnh của Sam.)

B. verb + direct object + preposition + indirect object (động từ + tân ngữ trực tiếp + giới từ + tân ngữ gián tiếp)
She gave the car to her sister. (Cô ấy đưa chiếc xe cho em gái mình.)
I had already shown Sam's photo to the policewoman. (Tôi đã đưa ảnh Sam cho nữ cảnh sát đó.)

Cả hai cấu trúc trên đều có thể tạo hình thức bị động như dưới đây.

A. Tân ngữ gián tiếp trở thành chủ ngữ của động từ bị động.
Ví dụ:
Her sister was given the car.
(Em gái cô ấy được đưa cho chiếc xe.)
The policewoman had already been shown Sam's photo.
(Nữ cảnh sát đó đã được cho xem ảnh Sam.)

B. Tân ngữ trực tiếp trở thành chủ ngữ của động từ bị động.
Ví dụ:
The car was given to her sister.
(Cái xe được đưa cho em gái cô ấy.)
Sam's photo had already been shown to the policewoman.
(Ảnh Sam đã được đưa cho nữ cảnh sát đó.)

Sự lựa chọn giữa hai cấu trúc bị động có thể phụ thuộc vào những gì đã được nói trước đó hoặc những gì cần đặt ở cuối câu. Cấu trúc A thông dụng hơn trong hai cấu trúc.
Ví dụ:
I've just been sent a whole lot of information.
(Tôi vừa được gửi rất nhiều thông tin.)
You were lent ten thousand pounds last year.
(Anh được cho vay 10.000 bảng năm ngoái.)
He was refused a visa because he had been in prison.
(Anh ấy bị từ chối cấp visa bởi vì anh ta đã từng đi tù.)
We will never be told the real truth.
(Chúng tôi sẽ không bao giờ được biết sự thật.)
How much have you been offered
(Anh được đề nghị trả bao nhiêu?)

Trong cấu trúc B, giới từ đôi khi được lược bỏ khi đứng trước tân ngữ gián tiếp là đại từ.
Ví dụ:
This watch was given (to) me by my father.
(Cái đồng hồ này được bố tôi tặng tôi.)
Không sử dụng explain suggest trong cấu trúc A.
Ví dụ:
The problem was explained to the children. 
(Vấn đề đã được giải thích cho bọn trẻ.)
KHÔNG DÙNG: The children were explained the problem.
A meeting place was suggested to us. 
(Một nơi gặp gỡ đã được gợi ý cho chúng tôi.)
KHÔNG DÙNG: We were suggested a meeting place.
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×