Cấu trúc của thì hiện tại đơn

1. Hình thức

Khẳng định Nghi vấn Phủ định
I work do I work? I do not work
You work do you work? you do not work
He/she/it works does she/he/it work? she/he/it does not work
They work do they work? they do not work

- Phủ định rút gọn: I don't work, he doesn't work...
- Câu hỏi phủ định: do I not work? hay don't I work?...

2. Cách chia động từ với ngôi thứ ba số ít

- Đa số các động từ: thêm -s vào dạng nguyên thể.
Ví dụ:
work -> works
sit -> sits
stay -> stays

- Các động từ kết thúc bằng một phụ âm + y: đổi y thành i và thêm -es.
Ví dụ:
cry -> cries
hurry -> hurries
reply -> replies
Nhưng (nguyên âm + y): enjoy -> enjoys 

- Các động từ kết thúc bằng -s, -z, -ch, -sh hoặc -x: thêm es vào động từ nguyên thể.
Ví dụ:
miss -> misses
buzz -> buzzes
watch -> watches
push -> pushes
fix -> fixes

Ngoại lệ: 
have -> has
go -> goes
do -> does

3. Cách phát âm của động từ chia theo ngôi thứ ba số ít

Cách phát âm của các động từ có tận cùng là -(e)s phụ thuộc vào âm đứng trước nó. Quy tắc giống như cách phát âm số nhiều tận cùng là -(e)s. Chú ý cách phát âm không có quy tắc của says (/sez/) chứ không phải /seiz/does /dʌz/ chứ không phải /du:z/.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×