Câu hỏi câu hỏi dạng khẳng định

Trong văn nói, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng câu hỏi dạng đảo trợ động từ lên trước.
Ví dụ:
You're working late tonight? (Anh sẽ làm việc muộn tối nay chứ?)

Những câu hỏi dạng khẳng định này thường được dùng khi người nói nghĩ anh ấy/cô ấy biết hoặc đã hiểu gì đó nhưng muốn chắc chắn hoặc diễn tả sự ngạc nhiên. Trong loại câu này ngữ điệu đi lên ở cuối câu.
Ví dụ: 
This is your car? (= I suppose this is your car, isn’t it?) 
(Đây là xe anh?) (= Tôi cho rằng đây là xe của anh, đúng không?)
That’s the boss? I thought he was the cleaner.
(Đó là ông chủ ư? Tôi đã nghĩ ông ấy là người lao công.)
We’re going to Hull for our holidays. ~ You’re going to Hull?
(Chúng tôi sẽ đi nghỉ ở Hull. ~ Cậu sẽ đi Hull chứ?)

Sau từ để hỏi chúng ta không dùng trật tự từ này.
Ví dụ:
Where are you going? (Cậu sẽ đi đâu?)
KHÔNG DÙNG: Where you are going?

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×