Câu hỏi: Mệnh đề that

Câu hỏi wh- thường là mệnh đề chính trong câu bắt đầu bằng từ để hỏi. Tuy nhiên, trong câu hỏi cũng có thể có mệnh đề phụ that sau các động từ như wish, think hoặc say
Ví dụ:
Who do you wish (that) you’d married, then? (Cậu muốn lấy ai?)
How long do you think (that) we should wait? (Cậu nghĩ bọn mình nên đợi bao lâu?)
What did you say (that) you wanted for Christmas? (Cậu đã nói cậu muốn gì vào Giáng Sinh nhỉ?)

That luôn được lược bỏ khi từ để hỏi là chủ ngữ của mệnh đề phụ.
Ví dụ:
Who do you think is outside? (Cậu nghĩ ai ở ngoài?)
KHÔNG DÙNG: Who do you think that is outside?
What do you suppose will happen now? (Cậu cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ?)
KHÔNG DÙNG: What do you suppose that will happen now?

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×