Cách dùng liên từ After

1. Cách dùng và vị trí của liên từ After 
Liên từ After dùng để nối 1 mệnh đề này với 1 mệnh đề khác. After và mệnh đề chứa after có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề còn lại.
Ví dụ:
After I left school, I went to America. (Sau khi tôi rời trường học, tôi đã tới Mỹ.)
Hoặc I went to America after I left school. (Tôi đã tới Mỹ sau khi tôi rời trường học.)
Trong cả 2 trường hợp trên, người nói đều rời trường học trước, rồi sau đó mới đến Mỹ. Nhưng trong câu thứ 2, mệnh đề After được coi là chứa nội dung quan trọng hơn vì nó được đưa xuống cuối câu.

Lưu ý: Dùng dấu phẩy giữa 2 mệnh đề khi After đứng đầu câu.
Ví dụ:
After he did military service, he went to university. (Sau khi anh ấy thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, anh ấy đi học đại học.)
He did military service after he went to university. (Anh ấy thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi học xong đại học.)

2. After khi ở thì hiện tại diễn tả nghĩa ở tương lai
Trong mệnh đề với After, chúng ta thường dùng thì hiện tại nếu nghĩa của mệnh đề đó nói về hành động trong tương lai.
Ví dụ:
I'll telephone you after I arrive. (Tôi sẽ gọi cho bạn sau khi tôi đến.)
KHÔNG DÙNG: I'll telephone you after I will arrive.

3. After trong các thì hoàn thành
Trong mệnh đề với After, ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành để diễn tả một sự việc gì đó được hoàn thành trước khi một sự việc khác diễn ra.
Ví dụ:
I'll telephone you after I've seen Jake. (Tôi sẽ gọi cho bạn sau khi tôi gặp Jake.)
After I had finished school, I went to America. (Sau khi tôi hoàn thành việc học, tôi đã tới Mỹ.)

4. After + V-ing
Thông thường chúng ta thường sử dụng cấu trúc after + V-ing.
Ví dụ:
After completing this form, give it to the secretary. (Sau khi hoàn thành tờ đơn này, hãy đưa nó cho thư ký.)

Có thể dùng After + having + quá khứ phân từ (past participle) khi nói về hành động trong quá khứ.
Ví dụ:
He wrote his first book after returning/ having returned from Mongolia. (Anh ấy đã viết cuốn sách đầu tiên sau khi trở về từ Mongolia.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×