Cách dùng If I were you

- Chúng ta thường dùng cấu trúc If I were you... khi muốn khuyên ai đó làm gì.
Ví dụ:
I shouldn't worry if I were you.
(Tôi sẽ không lo lắng nếu tôi là bạn.)
If I were you, I'd get that car serviced.
(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.)
*If I was you cũng có thể chấp nhận được. Có 1 số  người cho rằng nó là sai.

- Đôi khi chúng ta lược bỏ If I were you và chỉ dùng I should... hoặc I would... để cho lời khuyên.
Ví dụ:
I shouldn't worry.
(Tôi sẽ không lo lắng.)
I would get that car serviced.
(Tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×