Phụ âm + y Consonant + y

1. Khi một từ kết thúc bằng một phụ âm + y, thì y thay đổi thành ie trước s.
study --> studies (nghiên cứu), lorry --> lorries (xe tải)
Trước hầu hết các kết thúc khác, y thay đổi thành i.
study --> studied (nghiên cứu), silly --> sillier (ngớ ngẩn), lucky--> luckily (may mắn), happy --> happiness (hạnh phúc)
Chúng ta không thay đổi y sau một nguyên âm.
day --> days (ngày), buy --> buyer (mua - người  mua), stay -->stayed (ở lại)


Nhưng pay (trả tiền), lay (đặt) và say (nói) có hình thức ed bất quy tắc: paid /peid/, laid /leid/, said /sed/.
Tương tự: day --> daily

GHI CHÚ
a. Các hình thức sở hữu là danh từ số ít + dấu nháy đơn + s, và danh từ số nhiều + dấu nháy đơn.
the lady's name (tên của người phụ nữ) --> the ladies' names (tên của những người phụ nữ)
b. Một từ có một âm tiết thường giữ y trước ly: shyly (rụt rè), slyly (ranh mãnh), dryly/drily (khô khan).
c. Chúng ta không thay đổi y khi đó là một phần của tên của một người: Mr and Mrs Grundy --> the Grundys (Ông bà Grundy)
d. Chúng ta không thay đổi y trong by: stand-bys (dự phòng), lay-bys (góc thụt vào để đỗ xe).


2. Chúng ta giữ y trước i.
copy --> copying (sao chép), hurry --> hurrying (vội vàng)
GHI CHÚ
Chúng ta thay đổi ie thành y trước ing.
die --> dying (chết), lie --> lying (nằm)

 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×