So với say và tell

1. Thay thế cho mệnh đề that.

So có thể dùng sau say và tell thay vì lặp lại thông tin trong một mệnh đề that.
Ví dụ:
She’s going to be the next president. Everybody says so.
(=... Everybody says that she’s going to be the next president.)
(Bà ấy sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Ai cũng nói thế.)
(= Mọi người nói rằng bà ấy sẽ trẻ thành tổng thống tiếp theo.)
You’ve got to clean the car. ~ Who says so?
(Anh phải cọ chiếc xe. ~ Ai bảo thế?)
Taxes are going up. Bob told me so.
(Thuế đang tang. Bob nói thế với tôi.)

Chú ý rằng so được dùng trong cách này chủ yếu khi chúng ta đang nói về quyền lực, lý do tại sao chúng ta tin. Khi chúng ta chỉ đơn giản muốn xác định người nói, ta thường hay dùng that.
Hãy so sánh:
Jane's crazy. ~ Who says so? ~ Dr Bannister. 
(Jane điên rồi. ~ Ai nói thế? ~ Bác sĩ Bannister.)
Jane’s crazy. ~ Who said that? ~ I did.
(Jane điên rồi. ~ Ai nói thế? ~ Tôi nói.)

2. I told you so

I told you so luôn có nghĩa 'tôi cảnh báo bạn nhưng bạn không chịu nghe'.
Ví dụ:
Mummy, I've broken my train. ~ I told you so. You shouldn't have tried to ride it on.
(Mẹ ơi con làm hỏng đoàn tàu rồi. ~ Mẹ đã nói với con rồi. Con nhẽ ra không nên cố lái nó.)

3. Các động từ khác

So không được dùng sau tất cả các động từ chỉ sự nói. Ví dụ chúng ta không thể nói She promised me so.
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×