Phân biệt not và no

Chúng ta dùng not để tạo một từ, nhóm từ hoặc mệnh đề phủ định.
Ví dụ:
Not surprisingly, we missed the train.
(Không ngạc nhiên mấy, chúng ta đã lỡ chuyến tàu.)
KHÔNG DÙNG: No surprisingly...
The students went on strike, but not the teachers.
(Các sinh viên đình công chứ không phải các giáo viên.)
KHÔNG DÙNG:...but no the teachers.
I can see you tomorrow, but not on Thursday.
(Tôi có thể gặp anh vào ngày mai nhưng không phải vào thứ 5.)
I have not received his answer.
(Tôi chưa nhận được câu trả lời của anh ấy.)

Chúng ta có thể dùng no với danh từ hoặc dạng -ing với nghĩa 'không có bất cứ gì' hay 'không một cái gì'.
Ví dụ:
No teachers went on strike. (=There weren't any teachers on strike.)
(Không có giáo viên nào đình công.) (=Không có bất cứ giáo viên này đình công.)
I telephoned, but there was no answer
(Tôi gọi nhưng không có ai nghe máy.)
NO SMOKING. (Cấm hút thuốc.)

Đôi khi các câu được tạo với verb + not no + noun có nghĩa tương tự. Cấu trúc với no thường mang tính nhấn mạnh hơn.
Ví dụ:
There wasn't an answer/There was no answer. 
(Không có câu trả lời nào cả.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×