Phân biệt in và to

- Sau các cụm như go to school, go to work, chúng ta dùng giới từ in chứ không dùng to để nói về vị trí của trường học, nơi làm việc.
Ví dụ:
He went to school in Bristol. 
(Anh ấy từng học ở Bristol.)
KHÔNG DÙNG: He went to school to Bristol.

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng at.
Ví dụ:
She went to university at/in Oxford.
(Cố ấy từng học ở Oxford.)

- Sau arriveland, chúng ta dùng giới từ in (hoặc at) chứ không dùng to.
Ví dụ:
We arrive in Bangkok on Tuesday morning.
(Chúng tối tới Bangkok vào sáng thứ 3.)
KHÔNG DÙNG: We arrive to Bangkok...
What time do we land at Barcelona?
(Mấy giờ chúng ta hạ cánh xuống Barcelona?)
KHÔNG DÙNG: ...land to Barcelona.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×