Cách dùng prepositional verbs

1. Động từ + giới từ

Nhiều động từ trong tiếng Anh thường được theo sau bởi một giới từ đứng trước tân ngữ.
Ví dụ:
You never listen to me
(Anh không bao giờ lắng nghe tôi.)
KHÔNG DÙNG: You never listen  me
Alan walked down the road without looking at anybody. 
(Alan bước xuống đường mà không nhìn bất cứ ai.)

Khi không có tân ngữ thì không dùng giới từ.
Ví dụ:
Listen! (Nghe đây!)
KHÔNG DÙNG: Listen to!

2. Nghĩa thành ngữ

Nghĩa của một động từ có hai phần như trên thường rất khác so với nghĩa của từng phần riêng biệt của nó.
Ví dụ:
Could you look after the kids while I’m out? (Look after không giống như look + after.)
(Chị có thể trông bọn trẻ trong khi tôi đi ra ngoài không?)
It took him six months to get over his illness. (Get over không giống như Get + over.)
(Phải mất 6 tháng ông ấy mới khỏi bệnh.)

3. Thứ tự từ

Khi một tân ngữ đứng đầu một mệnh đề (ví dụ: trong câu hỏi hoặc mệnh đề quan hệ), động từ có hai phần luôn đứng cùng nhau, để mà giới từ có thể tách ra khỏi tân ngữ của nó và đứng ở cuối mệnh đề. 
Ví dụ:
What are you thinking about? (Cậu đang nghĩ gì thế?)
KHÔNG DÙNG: About what are you thinking?
I've found the book which I was looking for. 
(Tự nhiên trong văn phong không trang trọng hơn ...the book for which I was looking.)
(Tôi đã thấy quyển sách mà tôi đang tìm kiếm.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×