Cách dùng All với động từ

Khi dùng All để nói đến chủ ngữ của một mệnh đề, thì all có thể đi liền với động từ và đứng ở giữa câu.

- All đứng sau các động từ khuyết thiếu và động từ be (is/am/are/was/were)
Ví dụ:
We can all swim. (Tất cả chúng tôi đều biết bơi.)
Those apples were all bad. (Tất cả số táo đó đều hỏng rồi.)
The guests have all arrived. (Tất cả khách mời đều đã đến.)

- All đứng trước các động từ khác
Ví dụ:
My family all work in education. (Cả gia đình tôi đều làm việc trong ngành giáo dục.)
They all liked the soup. (Tất cả bọn họ đều thích món canh đó.)

- Lưu ý rằng những nghĩa này đều có thể được diễn tả bằng cách dùng all (of) + danh từ/ đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ.
Ví dụ:
All of us can swim.  (Tất cả chúng tôi đều biết bơi.)
All (of) the guests have arrived. (Tất cả khách mời đều đã đến.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×