Câu nhấn mạnh với

1. Cấu trúc câu nhấn mạnh với "It" khi muốn nhấn mạnh chủ ngữ
It + to be + Noun/ Pronoun (người/ vật) + that/who + V
Trong đó:

 • Động từ "to be" chia theo It và thì của động từ trong câu gốc.
 • Chủ ngữ được nhấn mạnh có thể là danh từ hoặc đại từ.
 • Đại từ "that" dùng sau danh từ chỉ người/ vật còn "who" chỉ dùng sau danh từ chỉ người.
 • Động từ trong mệnh đề sau "that/ who" được chia theo câu gốc.

Ví dụ:
Câu gốc là:
Tim scored two goals in the last match. (Tim ghi 2 bàn thắng trong trận đấu trước.)
Câu nhấn mạnh là:
It was Tim who scored two goals in the last match. 
(Chính Tim là người ghi 2 bàn thắng trong trận đấu trước.)

2. Cấu trúc câu nhấn mạnh với "It" khi muốn nhấn mạnh tân ngữ
It + to be + Noun/ Prounoun (người/ vật) + that/who + S + V
Trong đó:

 • Động từ "to be" chia theo It và thì của động từ trong câu gốc.
 • Tân ngữ được nhấn mạnh có thể là danh từ hoặc đại từ.
 • Đại từ "that" dùng sau danh từ chỉ người/ vật còn "who" chỉ dùng sau danh từ chỉ người.
 • SV chính là chủ ngữ và động từ trong câu gốc.

Ví dụ:
Câu gốc là:
He gave Kate a bunch of flowers. 
(Anh ấy tặng cô ấy 1 bó hoa.)
Câu nhấn mạnh là:
It was Kate who he gave a bunch of flowers.
 (Chính Kate là người anh ấy đã tặng bó hoa.)
 
3. Cấu trúc câu nhấn mạnh với "It" khi muốn nhấn mạnh trạng ngữ
It + to be + Adverbial phrase + that + S + V

Trong đó:

 • Động từ "to be" chia theo It và thì của động từ trong câu gốc.
 • Trạng ngữ được nhấn mạnh có thể là trạng ngữ/ cụm trạng ngữ chỉ thời gian/ nơi chốn.
 • Đại từ "that" luôn sử dụng trong cấu trúc này.
 • SV chính là chủ ngữ và động từ trong câu gốc.

Ví dụ:
Câu gốc là:
He will come to see her on her birthday. 
(Anh ấy sẽ tới gặp cô ấy trong ngày sinh nhật của cô ấy.)
Câu nhấn mạnh là:
It is on her birthday that he will come to see her. 
(Đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy, anh ấy sẽ tới gặp cô.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×